Đảng bộ huyện Thạch Hà quán triệt, triển khai các chuyên đề
EmailPrintAa
17:28 13/04/2023

Sáng ngày 13/4/2023, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Thạch Hà tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy ý chí tự lực, tự cường, khơi dậy khát vọng và truyền thống văn hóa, con người Hà Tĩnh, nỗ lực hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023” và tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng, Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến kết nối đến 30 điểm cầu với gần 6.000 cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên tham dự.

Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu huyện

Hội nghị đã nghe đồng chí Hà Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy quán triệt những nội dung cơ bản của Chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy ý chí tự lực, tự cường, khơi dậy khát vọng và truyền thống văn hóa con người Hà Tĩnh, nỗ lực hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023”, trong đó nhấn mạnh sự cần thiết phải phát huy ý chí tự lực, tự cường, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc và phát huy truyền thống văn hóa con người Việt Nam nói chung, con người Hà Tĩnh nói riêng phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội; 03 nội dung đột phá thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW được Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định gồm: Tiếp tục đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, người đứng đầu; Thực hành dân chủ, kỷ cương trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Đẩy mạnh cải cách hành chính, tập trung xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số; các mục tiêu cụ thể, chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế, văn hóa, xã hội của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, kết quả cơ bản và những khó khăn đặt ra đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân phải tập trung nỗ lực, quyết tâm thực hiện các giải pháp, hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu năm 2023. Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã dành thời gian phân tích sâu một số giải pháp về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; công tác tư tưởng, nhất là quan tâm làm tốt công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong giai đoạn hiện nay.

Đồng chí Hà Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy quán triệt Chuyên đề

Hội nghị cũng đã nghe đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy quán triệt nội dung, giá trị cốt lõi của tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng, Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đồng chí đề nghị các cấp ủy trực thuộc tổ chức nghiêm túc đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, đưa vào nội dung sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề về tác phẩm này gắn với các nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” .

Đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy kết luận hội nghị

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đánh giá khái quát những kết quả nổi bật và một số hạn chế của Đảng bộ huyện trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thời gian qua. Thời gian tới, các tổ chức đảng cần xây dựng kế hoạch, đẩy mạnh, đa dạng hoá các hình thức tuyên truyền, đưa nội dung chuyên đề toàn khoá và chuyên đề năm 2023, tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng, Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào sinh hoạt chi bộ, phát hiện, xây dựng, nhân rộng các gương điển hình, cách làm sáng tạo trong thực hiện Kết luận số 01-KL/TW. Chuẩn bị kỹ lưỡng hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ đảm bảo chất lượng, kịp thời; đẩy mạnh công tác đối thoại, nắm bắt dư luận Nhân dân, triển khai các chương trình, dự án trọng điểm, xây dựng huyện nông thôn mới và các nhiệm vụ chính trị quan trọng trên địa bàn.

Phan Thị Hương (Ban Tuyên giáo Huyện ủy Thạch Hà)


    Ý kiến bạn đọc