Đảng ủy Quân sự tỉnh sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị
EmailPrintAa
16:11 28/04/2021

Vừa qua, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc

Trong 5 năm qua, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng vũ trang tỉnh hưởng ứng và triển khai thực hiện có chất lượng, chiều sâu việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cấp ủy các cấp đã làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, chiến sĩ về ý nghĩa, tầm quan trọng của Chỉ thị số 05-CT/TW và Chỉ thị số 87-CT/QUTW của Quân ủy Trung ương. Kết hợp chặt chẽ việc giáo dục, tuyên truyền tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với cuộc đời và thân thế, sự nghiệp cách mạng của Người, qua đó khơi dậy niềm vinh dự, tự hào, tạo sức lan tỏa phong trào học tập và làm theo Bác, trở thành việc làm thường xuyên của mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng trong từng cơ quan, đơn vị.

Các cơ quan, đơn vị đã có nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả, qua đó góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị. Tiêu biểu có các mô hình như: “Mỗi ngày học tập và làm theo một việc tốt” ở Trung đoàn 841; “Ngôi nhà 10.000 đồng” của Đảng bộ Phòng Tham mưu, nhằm hỗ trợ dân quân có hoàn cảnh khó khăn; “Thực hành tiết kiệm gắn với đẩy mạnh tăng gia sản xuất” ở Đảng bộ Phòng Hậu cần; “Đồng hành cùng ngư dân vươn khơi, bám biển” của dân quân biển huyện Lộc Hà; “Tiết kiệm thời gian, san sẻ việc khó” ở Đảng bộ Phòng Chính trị; “Nuôi heo đất”, “Tổ phụ nữ hùn vốn giúp nhau phát triển kinh tế” của Hội Phụ nữ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh... Các phong trào, mô hình đã góp phần khơi dậy và phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, năng động, sáng tạo, sức mạnh của từng tập thể và cá nhân, từ đó tạo sự tiến bộ đồng đều, toàn diện giữa các cơ quan, đơn vị.

Các đại biểu tham qua trưng bày các sản phẩm, sáng kiến, mô hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Trên cơ sở 5 nội dung chuẩn mực “Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới”, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, động cơ trong sáng, trách nhiệm cao; có đạo đức lối sống trong sạch lãnh mạnh; có văn hóa, tri thức khoa học, trình độ quân sự, năng lực, phương pháp, tác phong công tác và sức khỏe tốt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; đẩy mạnh thực hành dân chủ, kỷ luật tự giác, nghiêm minh; tích cực chăm lo xây dựng đoàn kết nội bộ, tôn trọng, giúp đỡ, gắn bó máu thịt với Nhân dân, có tinh thần quốc tế trong sáng. Các phong trào thi đua “Dân vận khéo”, “Lực lượng vũ trang chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Lực lượng vũ trang chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Nghĩa tình đồng đội - Chung tay giúp đỡ gia đình dân quân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn”... được các cơ quan, đơn vị triển khai đạt hiệu quả cao. Trong 5 năm qua, lực lượng vũ trang tỉnh đã quyên góp, hỗ trợ xây dựng được 47 “Nhà tình nghĩa”, “Nhà đồng đội” với tổng trị giá gần 3,3 tỷ đồng; tổ chức thăm hỏi, tặng quà các đối tượng chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp lễ, tết trị giá trên 1,3 tỷ đồng.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW ở một số cấp ủy chất lượng, hiệu quả chưa cao, thiếu tính sáng tạo; chủ trương, biện pháp triển khai thực hiện có thời điểm chưa đồng bộ, chưa tập trung khắc phục dứt điểm khâu yếu, mặt yếu; việc phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến chưa thường xuyên...

Để tiếp tục triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW trong thời gian tới, Đảng ủy Quân sự tỉnh sẽ tiếp tục phát huy tốt trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ chủ trì các cấp, thực hiện triệt để phương châm “Nêu gương, tình thương và trách nhiệm”. Mỗi cán bộ, đảng viên trên cơ sở chức trách được giao phát huy vai trò tiền phong gương mẫu trong việc tu dưỡng, rèn luyện, nhiệt tình trách nhiệm trong mọi công việc; nói đi đôi với làm gắn với “đề cao tự soi, coi trọng tự sửa”. Làm tốt công tác phát hiện, bồi dưỡng, xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến, mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả, gương người tốt, việc tốt, từ đó tạo sức lan tỏa sâu rộng trong lực lượng vũ trang tỉnh, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Dịp này, Đảng ủy Quân sự tỉnh trao Giấy khen và Giấy chứng nhận điển hình tiên tiến cho 04 tập thể và 10 cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2016 - 2021.

Lê Xuân Liệu (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh)


    Ý kiến bạn đọc