Huyện ủy Hương Khê sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW; tọa đàm “Trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu”
EmailPrintAa
14:50 12/06/2019

Sáng ngày 11/6/2019, Ban Thường vụ Huyện ủy Hương Khê tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tọa đàm “Trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu” và biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng chí Hoàng Trung Dũng, Phó bí thư Thường Trực Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Thị Hà Tân, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và đại diện các ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy dự Hội nghị.

Biểu dương, khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo Bác

Trong 03 năm qua,  Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành 18 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và chuyên đề học tập, làm theo gương Bác theo từng năm. Các ban, ngành, đoàn thể huyện đã ban hành văn bản hướng dẫn, triển khai thực hiện kịp thời, phát động các phong trào thi đua, đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân. Việc xây dựng và thực hiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được cấp ủy đảng từ huyện đến cơ sở tập trung quan tâm chỉ đạo phù hợp với đặc điểm của địa phương, đơn vị.

Nét nổi bật trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là đã khơi dậy tinh thần thi đua “chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Đến nay, toàn huyện có 07 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 14 khu dân cư kiểu mẫu và 289 vườn mẫu; phát triển 1.746 mô hình sản xuất, kinh doanh các loại; tổng nguồn lực huy động đầu tư xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2018 đạt 899,8 tỷ đồng. Thị trấn huyện xây dựng “văn minh đô thị” đã đạt 19/24 tiêu chí. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt trên 14%/năm; năm 2018, thu nhập bình quân đầu người đạt 37,1 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều 10,48%, tỷ lệ hộ cận nghèo 6,53%. Các chính sách xã hội được thực hiện đầy đủ, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân.

Đại diện các tập thể, cá nhân tham gia tọa đàm

Tọa đàm về “Trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu”, đại diện các tập thể và cá nhân được biểu dương tại hội nghị đã chia sẻ những cách làm hay trong học tập và làm theo Bác; về vai trò, trách nhiệm trong công việc, gương mẫu trong sinh hoạt, đạo đức, lối sống.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Trung Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận, đánh giá cao công tác triển khai, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW; việc tổ chức tọa đàm trách nhiệm nêu gương từ huyện đến cơ sở. Kết quả thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW đã góp phần quan trọng trọng thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của huyện Hương Khê, theo lộ trình Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ 29 đề ra. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, một số cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị chưa nhận thức đầy đủ về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thiếu chủ động, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo để tìm ra những giải pháp, những cách làm sáng tạo, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị. Cải cách thủ tục hành chính có mặt chưa đáp ứng yêu cầu; một số vấn đề nổi cộm, gây bức xúc trong nhân dân chưa được giải quyết dứt điểm. Một số cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thiếu gương mẫu, tự giác rèn luyện, tu dưỡng, chưa nêu cao trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ... Trong thời gian tới, Đảng bộ huyện Hương Khê cần đẩy mạnh việc làm theo gương Bác bằng những việc làm hết sức cụ thể, thiết thực; thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW đồng thời với thực hiện các nghị quyết về xây dựng Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII), Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) về sắp xếp tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII) về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; tập trung cao độ thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, các chỉ tiêu mà Đại hội Đảng bộ huyện đã đề ra, chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Đại hội XIII của Đảng...

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Huyện ủy đã biểu dương 25 tập thể và 25 cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong các Hồ Chí Minh.

Phạm Thị Sâm - Ban Tuyên giáo Huyện ủy


    Ý kiến bạn đọc