Huyện ủy Nghi Xuân Sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW
EmailPrintAa
16:15 05/08/2019

Ban Thường vụ Huyện ủy Nghi Xuân tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tọa đàm chuyên đề “Trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Đồng chí Trần Thế Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng đoàn công tác của tỉnh chỉ đạo huyện Nghi Xuân và đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Thường trực Huyện ủy tặng giấy khen cho 25 tập thể và 30 cá nhân điển hình

Sau 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05 CT/TW, với sự lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện một cách nghiêm túc, sâu sát và kịp thời, công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng ở Nghi Xuân đã và đang có nhiều chuyển biến tích cực; tạo được những chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Trong 03 năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Nghi Xuân đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, kế hoạch tổ chức triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2020 và kế hoạch triển khai thực hiện chuyên đề từng năm trong toàn Đảng bộ. Toàn huyện đã tổ chức 63 lớp quán triệt cho đối tượng cốt cán và cán bộ, đảng viên tại các địa phương, đơn vị với tỷ lệ tham gia học tập trên 90%; mở 58 lớp cho đoàn viên, hội viên các tổ chức đoàn thể… Nhiều tổ chức cơ sở Đảng đã lựa chọn và xác định khâu đột phá trong triển khai thực hiện phù hợp với thực tế và yêu cầu nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị như: Tập trung đổi mới cách thức lãnh đạo, điều hành công việc; đẩy mạnh cải cách hành chính; xây dựng tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Các tổ chức cơ sở đảng đã tổ chức sơ kết, gặp mặt, tọa đàm, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, qua đó đã tạo sức lan tỏa lớn trong xã hội.

Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc, nhắc nhở việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW; nhân rộng các mô hình hiệu quả, khuyến khích cách làm sáng tạo. Việc thực hiện trách nhiệm nêu gương của nhiều cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu các cấp, các ngành đã tạo niềm tin trong Nhân dân về đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị, qua đó góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ cơ quan, đơn vị; thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Tuy nhiên, triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW vẫn còn một số tồn tại, như: Công tác chỉ đạo, tổ chức triển khai ở một số đơn vị còn thiếu thường xuyên, sâu sát. Nhiều cán bộ, đảng viên còn lúng túng trong xây dựng kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; việc đăng ký và thực hiện các nội dung nêu gương của cán bộ, đảng viên hiệu quả chưa cao. Vai trò nêu gương người đứng đầu của một số cán bộ, đảng viên chưa rõ nét; vẫn còn một số cán bộ, đảng viên thiếu gương mẫu trong công tác và sinh hoạt...

Phát huy kết quả đã đạt được, thời gian tới, Ban Thường vụ Huyện ủy sẽ tập trung chỉ đạo tiếp tục tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân về ý nghĩa, vai trò và tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với thực hiện các nghị quyết Trung ương, của tỉnh, nhất là thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp của Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII) về “xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp” nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức, trách nhiệm, có năng lực, tiên phong, gương mẫu, thực sự là cán bộ của dân, phục vụ Nhân dân. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của các tập thể và cá nhân cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng Nhân dân. Chú trọng việc đăng ký và làm theo của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị. Tiếp tục lựa chọn những việc quan trọng, cần thiết, những việc nổi cộm, bức xúc, những việc mà cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân quan tâm để xử lý, giải quyết kịp thời.

Nguyễn Thị Ngọc Trâm (Ban Tuyên giáo Huyện uỷ Nghi Xuân)


    Ý kiến bạn đọc