Huyện ủy Thạch Hà vinh danh 30 điển hình tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
EmailPrintAa
14:41 24/04/2019

Ngày 19/4/2019, Ban Thường vụ Huyện Thạch Hà tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, gắn với Tọa đàm vai trò, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng chí Hoàng Trung Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Thị Nữ Y, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh dự Hội nghị.

Vinh danh các tập thể, cá nhân tiêu biểu

Theo báo cáo, trong 3 năm qua, các cấp ủy Đảng trên địa bàn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tuyên truyền, quán triệt, tổ chức thực hiện, xây dựng, biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, đưa nội dung học tập và làm theo Bác trở thành việc làm thường xuyên. Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành 60 văn bản cụ thể hóa, gắn việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, Khóa XII về xây dựng Đảng. Ban Thường vụ Huyện ủy hướng dẫn các tổ chức đảng lựa chọn nội dung cụ thể để tổ chức thực hiện, đồng thời có các giải pháp đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; ban hành Quy chế đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền với Nhân dân, chỉ đạo các địa phương, đơn vị tổ chức đối thoại để lắng nghe ý kiến Nhân dân trên tất cả các lĩnh vực. Các cơ quan, đơn vị, trường học xây dựng các khẩu hiệu hành động thể hiện tinh thần, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trước nhiệm vụ được giao, nâng cao đạo đức công vụ. Việc xây dựng các mô hình “làm theo” gắn với biểu dương được thực hiện một cách linh hoạt. Năm 2018 đã xây dựng 08 mô hình làm theo cấp huyện (05 mô hình tập thể, 03 mô hình cá nhân) và 87 mô hình ở cấp cơ sở. Từ năm 2017 - 2019, gắn với sơ kết, tổng kết việc thực hiện Chỉ thị, toàn huyện đã biểu dương, vinh danh 110 mô hình điển hình cấp huyện, hàng trăm mô hình cấp cơ sở trên các lĩnh vực, như: Nâng cao sinh hoạt chi bộ; cải cách hành chính; hiến đất, làm vườn mẫu, xây dựng nông thôn mới; phát huy vai trò của người đứng đầu trong học tập, công tác; hiến máu nhân đạo... tạo sức lan tỏa trong cộng đồng.

Các đại biểu dự Hội nghị

Bước sang phần Tọa đàm, các đại biểu đã nghe trình bày các chuyên đề: Phát huy vai trò của người đứng đầu trong xây dựng đội ngũ cán bộ gương mẫu, trách nhiệm, tận tụy với nhân dân của Đảng bộ xã Tượng Sơn; Đưa chuyên đề Học tập và làm theo Bác vào sinh hoạt chi bộ của Đảng bộ cơ quan chính quyền huyện; Gắn việc học tập và làm theo Bác với cuộc vận động của Ngành và xây dựng người đứng đầu mẫu mực, năng động, sáng tạo của Đảng bộ Công an huyện; Học tập và làm theo Bác để nâng cao sinh hoạt chi bộ của chi bộ thôn Thanh Lan, xã Thạch Khê; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để xây dựng tập thể nhà trường đoàn kết, dân chủ, nêu gương của Chi bộ Trường Tiểu học Thị trấn Thạch Hà; Phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu trong triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW của Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa huyện.

Sau phần tham luận tọa đàm, Hội nghị đã vinh danh 30 điển hình, gồm 10 tập thể và 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Trung Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy biểu dương những kết quả, cách làm hay của Đảng bộ huyện Thạch Hà trong việc cụ thể hóa, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào thực tiễn công tác. Trong đó, đã ban hành, thực hiện quy chế đối thoại của người đứng đầu các cấp từ huyện đến thôn, nhờ đó, các cấp ủy đã nắm thông tin, giải quyết những băn khoăn, kiến nghị của người dân từ cơ sở. Tuy vậy, vẫn còn một số hạn chế, như: Việc đăng ký nội dung làm theo thông qua các bản cam kết của cán bộ, đảng viên còn chung chung, hình thức; việc kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị ở các cấp ủy chưa thường xuyên… Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy Đảng huyện Thạch Hà tiếp tục nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo Bác trong thời gian tới, gắn với thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu Đại hội Đảng nhiệm kì 2015 - 2020, chú trọng các giải pháp đổi mới nội dung, hình thức, đảm bảo nền nếp, chất lượng trong sinh hoạt chi bộ; thực hiện chủ trương sáp nhập đơn vị hành chính một cách bài bản, đúng quy trình, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và người dân. Tiếp tục tuyên truyền về nêu cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên theo Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”; Quy định số 08-QĐi/TW, ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương; Quy định 890-QĐi/TU, ngày 05/3/2019 của Tỉnh ủy về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và cán bộ lãnh đạo chủ chốt các ngành, các cấp.

Phan Thị Hương - Ban Tuyên giáo Huyện ủy Thạch Hà


    Ý kiến bạn đọc