Những chuyển biến tích cực sau hơn 02 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW tại Hương Khê
EmailPrintAa
16:58 19/02/2019

Sau hơn 02 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Đảng bộ huyện Hương Khê đã đạt được những kết quả quan trọng; nhiều mô hình, cách làm mới, các tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến xuất hiện ngày càng nhiều trên các lĩnh vực.

Bệnh viện Đa khoa huyện Hương Khê tổ chức Hội thi nâng cao kiến thức chuyên môn nghiệp vụ

Đảng bộ huyện Hương Khê hiện có 43 tổ chức cơ sở đảng, 7.074 đảng viên. Thời gian qua, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng, chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các nội dung của Chỉ thị số 05-CT/TW qua các hình thức: Tổ chức hội nghị học tập các chuyên đề, mời các giảng viên Trung ương trực tiếp trao đổi; mở các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tấm gương người tốt, việc tốt... trên Đài Truyền thanh - Truyền hình, Trang thông tin điện tử Đảng bộ huyện, bản tin cấp ủy, bản tin sinh hoạt chi bộ; chỉ đạo đưa nội dung vào giảng dạy trong các trường…

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy mở rộng dân chủ trong việc thảo luận, ban hành các văn bản; chỉ đạo theo hướng sâu sát cơ sở; từng bước đổi mới, nâng cao chất lượng các cuộc họp, hội nghị. Các địa phương, đơn vị gắn việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII và lựa chọn những vấn đề trọng tâm, nổi cộm để giải quyết. Trong hơn 02 năm, đã chỉ đạo giải quyết 20 vụ việc khiếu nại, 64 vụ việc tố cáo, 297 kiến nghị, phản ánh của công dân, trong đó có một số vụ việc phức tạp kéo dài, như: Tranh chấp đất đai giữa một số hộ dân tại tiểu khu 192 xã Hòa Hải và tại tiểu khu 195, 200 xã Hương Giang với Công ty Cao su Hương Khê; kiến nghị của các hộ tiểu thương về xây dựng chợ Huyện,… Nhờ đó, tạo dư luận đồng tình trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Nhiều đơn vị đã có cách làm hay, vận dụng sáng tạo vào nội dung chương trình hoạt động của cơ quan, đơn vị, như: Đoàn thanh niên với phong trào tuổi trẻ xung kích xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, vì cuộc sống cộng đồng; Hội Liên hiệp Phụ nữ với phong trào “5 không, 3 sạch”; Bệnh viện đa khoa huyện thực hành 12 điều y đức, quy tắc ứng xử bệnh viện...

Cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm đến việc biểu dương, nhân rộng các điển hình tiêu biểu. Năm 2016, toàn huyện tổ chức bình chọn, biểu dương, tôn vinh 108 điển hình có thành tích xuất sắc trong các lĩnh vực. Năm 2017, có 43 tập thể, cá nhân được Ủy ban nhân dân huyện biểu dương, khen thưởng, trong đó có 05 tập thể và cá nhân được tỉnh biểu dương và khen thưởng tại Lễ kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh. Tại Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị, huyện Hương Khê có 01 cá nhân được Trung ương tặng Bằng khen có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

Sau hơn 02 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, hoạt động của các cơ quan Đảng, chính quyền, đoàn thể từ huyện đến cơ sở đã có những chuyển biến rõ nét. Vai trò và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu được phát huy, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, hoạt động, chất lượng phục vụ nhân dân của bộ máy hành chính các cấp và thúc đẩy kinh tế - xã hội của địa phương ngày càng phát triển.

Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế trong triển khai, thực hiện Chỉ thị. Một số đảng bộ, chi bộ chờ đợi hướng dẫn của cấp trên, chưa thật chủ động chỉ đạo, tìm tòi những cách làm hay, phù hợp với đơn vị; việc phát hiện, nhân rộng gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến còn hạn chế, một số người đứng đầu chưa thực sự quan tâm và chưa dành thời gian thoả đáng cho việc chỉ đạo thực hiện Chỉ thị.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW, trong thời gian tới, Huyện ủy Hương Khê xác định sẽ bám sát các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh để xây dựng kế hoạch thực hiện sát với tình hình cụ thể của Huyện. Đẩy mạnh hơn nữa công tác thông tin tuyên truyền để mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức sâu sắc hơn về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phát huy vai trò của người đứng đầu. Thường xuyên thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, kịp thời đánh giá, rút kinh nghiệm, phát hiện, biểu dương và nhân rộng những điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Kiều Thị Thu Hằng - Ban Tuyên giáo Huyện ủy Hương Khê


    Ý kiến bạn đọc