Triển khai học tập chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2020
EmailPrintAa
08:07 18/12/2019

Sáng ngày 17/12/2019, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2020 với chủ đề “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh”. Đồng chí Bùi Trường Giang, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương; đồng chí Lê Đình Sơn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì điểm cầu Hà Tĩnh. Hội nghị cũng được truyền trực tuyến đến 14 điểm cầu huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh.

Các đại biểu dự hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe Giáo sư - Tiến sỹ Hoàng Chí Bảo, nguyên Ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương, chuyên gia cao cấp Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trao đổi về chuyên đề. Với sự hiểu biết sâu rộng về Chủ tịch Hồ Chí Minh, Giáo sư - Tiến sỹ Hoàng Chí Bảo đã dẫn dắt người nghe bằng những câu chuyện giản dị về Người đối với cán bộ, chiến sỹ, Nhân dân và cách ứng xử linh hoạt, tài tình của Người đối với công tác ngoại giao; qua đó chuyển tải tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Giáo sư nêu bài học lịch sử của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng về đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; những vấn đề đặt ra trong tình hình hiện nay; sự cần thiết phải đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh đáp ứng yêu cầu giai đoạn cách mạng mới.

Giáo sư - T iến sỹ Hoàng Chí Bảo truyền đạt chuyên đề

Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Bùi Trường Giang, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh vai trò, ý nghĩa quan trọng của việc nghiên cứu, học tập chuyên đề năm 2020; đề nghị các cơ quan, đơn vị bám sát Hướng dẫn số 108-HD/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương về học tập chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Các tỉnh, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm triển khai học tập, nghiên cứu tại địa phương, đơn vị và kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện; lựa chọn những vấn đề bức xúc, nổi cộm, những nội dung đột phá liên quan tới nội dung của chuyên đề năm 2020 để tập trung giải quyết mang lại kết quả cụ thể. Ban tuyên giáo các cấp tham mưu, giúp cấp ủy chỉ đạo tổ chức nghiên cứu, học tập, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện phù hợp với tình hình, nhiệm vụ cụ thể của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị; phối hợp với cơ quan có liên quan chỉ đạo cơ quan báo chí, truyền thông tập trung tuyên truyền những nội dung cơ bản của chuyên đề 2020, những mô hình hay, cách làm hiệu quả, những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Hồ Chí Minh.

Đ ồng chí Lê Đình Sơn phát biểu

Phát biểu chỉ đạo tại điểm cầu Hà Tĩnh, đồng chí Lê Đình Sơn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị các địa phương, đơn vị, tổ chức Đảng trong toàn tỉnh quán triệt sâu sắc các nội dung chuyên đề năm 2020 và ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương. Đồng chí đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy sớm xây dựng kế hoạch sát với tình hình thực tiễn của tỉnh để triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện cần kiểm tra, đôn đốc xuống tận cơ sở; tiếp tục xây dựng và tuyên truyền những gương điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với nội dung chuyên đề. Bên cạnh đó, các địa phương, đơn vị quán triệt sâu rộng và triển khai hiệu quả các nghị quyết kỳ họp thứ 12 Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành; chú trọng triển khai các nội dung Nghị quyết số 819 ngày 21/11/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã; tăng cường đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội; tập trung giải quyết các vụ việc tồn đọng. Các tổ chức Đảng thực hiện nghiêm việc kiểm điểm, tổng kết cuối năm, chuẩn bị cho hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019 của Đảng bộ tỉnh .

Dương Trí Thức - Nguyễn Thái Hà


    Ý kiến bạn đọc