Hội viên Hội Cựu chiến binh tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước
EmailPrintAa
16:32 08/01/2018

Ban Thường vụ Hội Cựu chiến binh tỉnh vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác hội năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Theo báo cáo và các ý kiến tham luận tại Hội nghị, trong năm 2017, cùng với tổ chức thành công đại hội Hội Cựu chiến binh các cấp nhiệm kỳ 2017 - 2022, bộ máy tổ chức Hội được kiện toàn; các cấp Hội chú trọng tập hợp, kêu gọi hội viên tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước ở cơ sở.

Đồng chí Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh trao tặng Bằng khen của Trung ương Hội

cho các tập thể có thành tích trong công tác Hội năm 2017

Trong năm 2017, Hội Cựu chiến binh tỉnh hướng dẫn, chỉ đạo Hội cấp dưới thành lập các tổ, đội nòng cốt đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội theo Công điện số 589-CĐ/TU, ngày 07/4/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Mỗi xã phường, thị trấn đã huy động từ 300 - 500 hội viên, toàn tỉnh có 15.156 hội viên tham gia đấu tranh với các phần tử cực đoan, quá khích, kích động quần chúng biểu tình, khiếu kiện, tuyên truyền vận động nhân dân góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, trong đó Huyện hội Lộc Hà 5 lần điều động lực lượng, mỗi lần từ 500 đến 1.200 hội viên tham gia. Các cấp hội phối hợp với lực lượng công an thực hiện tốt phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông, tuần tra bảo vệ địa bàn. Với kết quả đó, Hội Cựu chiến binh tỉnh đã được Bộ Công an tặng Cờ thi đua xuất sắc.

Hội viên toàn tỉnh tích cực tham gia Phong trào giúp nhau giảm nghèo, vươn lên làm kinh tế giỏi và các hoạt động gây quỹ. Năm 2017, quỹ Hội đạt 34,313 tỷ đồng, trung bình 474.000 đồng/hội viên. Cùng với nguồn quỹ, hội cựu chiến binh các xã, phường, thị trấn đã phối hợp ngân hàng chính sách xã hội cho hội viên nghèo, cận nghèo vay 718,405 tỷ đồng để phát triển sản xuất. Hội viên đóng góp 43.627 ngày công và hơn 1,307 tỷ đồng xóa 81 nhà tranh tre dột nát, ngói hóa 84 nhà và làm 47 nhà tình nghĩa; đóng góp 1,894 tỷ đồng cho Quỹ vì người nghèo và Quỹ nghĩa tình đồng đội. Các hoạt động của các cấp Hội góp phần giảm hộ nghèo, tăng hộ khá và giàu. Hiện nay, toàn tỉnh có 2.727 hộ hội viên là hộ nghèo, chiếm 3,42%; có 43.533 hộ khá và giàu chiếm 55,8%; có 25 cơ sở và 3 tổ chức Hội trên cơ sở cơ bản không còn hội viên nghèo (thành phố Hà Tĩnh, thị xã Hồng Lĩnh và huyện Đức Thọ).

Phẩm chất anh bộ đội Cụ Hồ tiếp tục  toả sáng tại các thôn xóm với việc thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Nhiều gia đình hội viên gương mẫu hiến đất, đóng góp công, của xây dựng hạ tầng nông thôn mới. Hội viên toàn tỉnh đã tự nguyện hiến 132.616m 2 đất vườn, đất ở; tự nguyện tháo dỡ 25.959m tường rào, 289 lều quán, ky ốt, nhà tạm; đóng góp 86.944 ngày công và 2,628 tỷ đồng xây dựng kết cấu hạ tầng; làm 213 vườn mẫu.

Tổ chức Hội các cấp được củng cố. Năm 2017 kết nạp được 1.455 hội viên, nâng tổng số hội viên toàn tỉnh lên 79.887 hội viên, đạt tỷ lệ tập hợp 98,6%. 100% tổ chức cơ sở hội đạt trong sạch vững mạnh, không có tổ chức hội yếu, kém; 98,17% hội viên đạt tiêu chuẩn cựu chiến binh gương mẫu. Tỉnh hội đã tổ chức 03 lớp tập huấn cho 492 cán bộ các cấp hội; Hội cấp huyện tổ chức 36 lớp tập huấn cho 3.675 cán bộ, hội viên; cấp xã tổ chức 216 lớp cho 10.276 hội viên về nghiệp vụ công tác hội, công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo vệ môi trường.

Tuy vậy, năm 2017 hoạt động Hội vẫn còn một số hạn chế, chưa xây dựng được nhiều mô hình, điển hình tiên tiến, chưa tạo được sự lan tỏa trong các cấp Hội; cung cấp thông tin, định hướng dư luận có lúc, có nơi chưa kịp thời.

Năm 2018, Hội Cựu chiến binh tỉnh đề ra một số chỉ tiêu: 100% cán bộ, hội viên tham gia học tập, quán triệt nghị quyết, chỉ thị của Đảng và của Hội; 100% tổ chức Hội đạt trong sạch vững mạnh, có 57-60% đạt xuất sắc; tỷ lệ tập hợp hội viên đạt 99%, trên 99 % hội viên đạt tiêu chuẩn “Hội viên gương mẫu”. Mỗi đơn vị Hội cấp xã xây dựng 2 - 3 mô hình kinh tế, 3 - 5 vườn mẫu…

Để thực hiện thành công những chỉ tiêu đó, Ban Chấp hành Tỉnh hội đề ra giải pháp: Chủ động nắm chắc tình hình diễn biến tư tưởng của cựu chiến binh, thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, hội viên. Phát động các phong trào thi đua, lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn năm 2018 của đất nước, quê hương. Tích cực vận động hội viên tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; phát triển nhiều mô hình cựu chiến binh làm kinh tế giỏi. Kịp thời nắm dư luận để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền chỉ đạo xử lý.

Dương Trí Thức - Hội Nông dân tỉnh


    Ý kiến bạn đọc