Sáng ngày 15/9/2023, Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững và mỗi xã một sản phẩm huyện Hương Sơn tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả 9 tháng đầu năm 2023 và...

Sáng ngày 15/8, Ban Thường vụ Huyện ủy Hương Sơn tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25, ngày 3/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) và sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 43-KL/TW, ngày 07/01/2019...

Sáng ngày 28/7/2023, Ban Thường vụ Huyện ủy Hương Sơn tổ chức chung kết Hội thi "Dân vận khéo” toàn huyện năm 2023.

Trong 02 ngày 14 - 15/7/2023, Ban Thường vụ Huyện ủy Hương Sơn tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng dành cho Bí thư, Phó Bí thư chi bộ thôn, tổ dân phố, cơ quan, đơn vị, trường học, lực lượng vũ trang...

Sáng ngày 14/7/2023, Ban Thường vụ Huyện ủy Hương Sơn tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề “Những giá trị bền vững của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong thời đại ngày nay” .

Sáng ngày 10/7/2023, Huyện ủy Hương Sơn tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khoá XII về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan...

Chiều ngày 10/7/2023, Đảng bộ Trường Trung học phổ thông Lý Chính Thắng huyện Hương Sơn tổ chức Lễ kết nạp đảng viên cho học sinh.

Vừa qua, các Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở, công tác tôn giáo, phong trào thi đua “Dân vận khéo” huyện Hương Sơn đã tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.

Ngày 31/5/2023, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hương Sơn tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Trần Thế Dũng,...

Chiều ngày 16/5/2023, Huyện ủy Hương Sơn tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công...

Nhìn lại năm 2022, thực hiện nhiệm vụ trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn nhưng Đảng bộ huyện Hương Sơn đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các lĩnh vực, trong đó tập trung thực hiện tốt công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Vừa qua, Huyện ủy Hương Sơn đã tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng năm 2022, triển khai nhiệm vụ 2023.

Vừa qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Hương Sơn đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Vừa qua, Huyện ủy Hương Sơn đã tổ chức Hội nghị bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho đội ngũ cán bộ cốt cán toàn huyện.

Công tác kiểm tra, giám sát có vị trí, vai trò hết sức quan trọng trong công tác xây dựng Đảng cũng như sự lãnh đạo của Đảng. Thời gian qua, Đảng bộ huyện Hương Sơn đã đạt được những kết quả tích cực trong công tác kiểm tra,...

Sáng ngày 29/6/2022, huyện Hương Sơn đã tổ chức Hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với cán bộ, đảng viên và Nhân dân năm 2022.

Nhân kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh (15/6/1957 - 15/6/2022), vừa qua, Đoàn đại biểu Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các ban ngành, đoàn thể huyện Hương Sơn cùng đại diện các...

Vừa qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Hương Sơn đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt các chuyên đề, chỉ thị, nghị quyết của Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện.

Vừa qua, Huyện ủy Hương Sơn đã tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 02-NQ/TU, ngày 12/5/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về "Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ...

Sáng ngày 04/5/2022, Công đoàn Cơ quan Huyện ủy Hương Sơn đã tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng Công nhân và phong trào thi đua năm 2022. Tham dự có đồng chí Bí thư, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, lãnh đạo, cán bộ,...