Huyện ủy Hương Sơn tổ chức bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2024
EmailPrintAa
19:46 29/05/2024

Thực hiện Chương trình công tác năm 2024, sáng ngày 27/5, Ban Thường vụ Huyện ủy Hương Sơn tổ chức Hội nghị bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho các đồng chí là cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Thành phần tham gia Hội nghị gồm các đồng chí trong Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; trưởng, phó phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện, chủ tịch hội xã hội cấp huyện; bí thư, phó bí thư đảng ủy khối cơ quan và bí thư, phó bí thư đảng ủy, chủ tịch, phó chủ tịch hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận Tổ quốc 25 xã, thị trấn.

Đại tá, nhà báo Phan Tùng Sơn - Trưởng Ban đại diện Báo Quân đội Nhân dân tại thành phố Hồ Chí Minh và khu vực phía Nam truyền đạt chuyên đề

Tại Hội nghị, Đại tá, nhà báo Phan Tùng Sơn - Trưởng Ban đại diện Báo Quân đội Nhân dân tại thành phố Hồ Chí Minh và khu vực phía Nam đã giới thiệu một số chuyên đề: Thế giới biến động và bài học bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa với nội dung cốt lõi - Những điểm nóng của địa chính trị toàn cầu, tình hình Biển Đông, quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam với các cường quốc theo phương châm ngoại giao Cây Tre Việt Nam... Bài học rút ra đối với các địa phương có biên giới với nước bạn; trách nhiệm của cán bộ đảng viên.

Hội nghị cũng đã quán triệt Quy định số 144-QĐ/TW, ngày 09/5/2024 của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới; Thông báo kết quả Hội nghị Trung ương 9 (khóa XIII); quán triệt Hướng dẫn số 02-HD/TU, ngày 14/5/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện mô hình “Chi bộ bốn tốt”, “Đảng bộ cơ sở bốn tốt”; Kế hoạch số 105-KH/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy về báo cáo chương trình hành động và cam kết trách nhiệm thực hiện đối với cán bộ được bổ nhiệm và giới thiệu ứng cử. Các chuyên đề, quy định, kế hoạch đã góp phần cung cấp, cập nhật những chủ trương, quy định mới được Trung ương, của tỉnh liên quan đến công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; hợp tác quốc tế, bảo vệ Tổ quốc… là những nội dung mà cán bộ, đảng viên và Nhân dân quan tâm.

Đồng chí Bùi Nhân Sâm, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy,

Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện phát biểu kết luận

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Bùi Nhân Sâm, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng của việc bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho đội ngũ cán bộ; yêu cầu các đồng chí tham dự Hội nghị tiếp tục nghiên cứu các chuyên đề, chủ trương của Trung ương, của tỉnh để xây dựng kế hoạch triển khai nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả, đạt yêu cầu, mục đích đề ra, nhất là đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm “Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Tại Hội nghị, đồng chí cũng đã triển khai một số nhiệm vụ chính trị trọng tâm cần tập trung thực hiện. Trong đó, chỉ đạo thu hoạch vụ Xuân, triển khai sản xuất vụ Hè Thu và thực hiện có hiệu quả Đề án phát triển nông nghiệp bền vững, gắn với xây dựng các mô hình sản xuất hữu cơ; tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng, chống cháy rừng, phát huy tiềm năng lợi thế về rừng; chủ động xây dựng phương án phòng, chống bão lụt, gắn xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và chương trình sản phẩm OCOP. Duy trì các phong trào thi đua, thực hiện có hiệu quả Đề án Huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2024 - 2025, tầm nhìn đến 2030. Tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 300 năm ngày sinh và vinh danh Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác là Danh nhân văn hóa thế giới; tăng cường đôn đốc cơ sở triển khai thực hiện tốt xây dựng “Chi bộ 4 tốt”, “Đảng bộ cơ sở 4 tốt”..., quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Nguyễn Xuân Tuấn (Ban Tuyên giáo Huyện ủy Hương Sơn)


    Ý kiến bạn đọc