TÌM KIẾM VĂN BẢN

Hướng dẫn : 01-HD/TU
Loại văn bản Hướng dẫn
Số/ Ký hiệu 01-HD/TU
Trích yếu Hướng dẫn số 01-HD/TU: Một số nội dung về kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh
Ngày ban hành 21/11/2023 Ngày hết hạn
Người ký Trần Thế Dũng Chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy
Cơ quan ban hành Tỉnh ủy Hà Tĩnh
Đính kèm