Lộc Hà sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và vinh danh các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến
EmailPrintAa
09:24 19/07/2019

Sáng ngày 18/7/2019, Huyện ủy Lộc Hà đã tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và vinh danh các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Vinh danh các tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến

Theo báo cáo, trong 03 năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Lộc Hà đã ban hành 30 văn bản chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2020 và kế hoạch triển khai thực hiện từng năm trong toàn Đảng bộ. Toàn huyện đã tổ chức 10 lớp quán triệt, học tập Chỉ thị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức khối cơ quan cấp huyện; 155 lớp cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên ở cấp cơ sở; tổ chức tọa đàm về trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu; tổ chức các hội thi như Bí thư chi bộ giỏi, Báo cáo viên giỏi; đối thoại  “Thanh niên với Bác Hồ”... Các kênh thông tin như: Bản tin Đảng bộ, Cổng thông tin điện tử Lộc Hà, Chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa - Truyền thông huyện, Trang facebook Thông tin Lộc Hà đã có các chuyên trang, chuyên mục, tin, bài tuyên truyền.

Các đại biểu dự Hội nghị

Với sự lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai một cách nghiêm túc, Đảng bộ huyện Lộc Hà đã có những chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Nhiều tổ chức cơ sở đảng đã lựa chọn và xác định khâu đột phá trong triển khai thực hiện phù hợp với thực tế và yêu cầu nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị như: Tập trung đổi mới cách thức lãnh đạo, điều hành công việc, đẩy mạnh cải cách hành chính, quan tâm công tác cán bộ, xây dựng tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Các cấp ủy tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW; nhân rộng các mô hình hiệu quả, khuyến khích cách làm sáng tạo; phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu… qua đó góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Tuy vậy, việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ở Đảng bộ huyện vẫn còn một số hạn chế: Sự lãnh đạo, chỉ đạo của một số cấp ủy, chính quyền vẫn chưa quyết liệt; công tác tuyên truyền chưa thật sáng tạo; những tấm gương người tốt, việc tốt chưa chưa phong phú, sức lan tỏa chưa cao.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Võ Hồng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy biểu dương những kết quả Đảng bộ huyện đã đạt được và đề nghị các cấp ủy đảng tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, tập trung thực hiện tốt chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống cho nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Gắn chặt nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động kỷ niệm những ngày lễ lớn của cả nước, nhất là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng nhân dịp 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thực hiện nghiêm túc, có chất luợng các nghị quyết Hội nghị Ban chấp hành Trung ương 4,6,7,8 khóa XII; Quy định số 08-QĐ/TW và Quy định số 890-QĐ/TU của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về “trách nhiệm nêu gương cua cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, cán bộ chủ chốt các cấp” nhằm tiếp tục tạo sự chuyển biến rõ nét trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Quyết liệt thực hiện các khâu đột phá đã xác định trong kế hoạch hằng năm của cấp ủy. Tăng cường giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên về đổi mới phong cách làm việc, sâu sát cơ sở, khắc phục tình trạng quan liêu, vô cảm trước khó khăn, bức xúc của doanh nghiệp và Nhân dân. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phấn đấu xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Nhân dịp này Huyện ủy Lộc Hà đã vinh danh 11 tập thể và 16 cá nhân điển hình trong thực hiện Chỉ thị số 05-QĐ/TW.

Lê Thị Trâm Anh (Trung tâm Văn hóa - Truyền Thông huyện Lộc Hà)


    Ý kiến bạn đọc