Thành ủy Hà Tĩnh tổ chức quán triệt một số nghị quyết, chỉ thị, quy định của Trung ương, của tỉnh
EmailPrintAa
20:32 09/11/2023

Chiều ngày 08/11/2023, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị quán triệt một số nghị quyết, chỉ thị, quy định của Trung ương, của tỉnh.

Đồng chí Dương Tất Thắng, Ủy viên ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Hà Tĩnh phát biểu tại Hội nghị

Hội nghị đã quán triệt các văn bản về kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng và phòng, chống tham nhũng (Quyết định số 89-QĐ/TW, ngày 01/12/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Quyết định số 56-QĐ/TW, ngày 08/02/2022; Quy định số 117-QĐ/TW, ngày 18/8/2023; Quy định số 131-QĐ/TW ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị; Quyết định số 354-QĐ/UBKTTW, ngày 22/12/2021; Hướng dẫn số 03-HD/UBKTTW, ngày 03/11/2022 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Quyết định số 679-QĐ/TU, ngày 19/9/2023; Quyết định 680-QĐ/TU, ngày 19/9/2023; Công văn số 924-CV/TU, ngày 29/4/2022; Công văn số 1568-CV/TU, 16/2/2023 Ban Thường vụ Tỉnh ủy); các văn bản về công tác xây dựng Đảng (Quy định số 124-QĐ/TW, ngày 04/10/2023 của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 16-NQ/TU, ngày 28/8/2023; Kết luận số 88-KL/TU, ngày 05/9/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy) và một số văn bản khác như: Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị phát huy vai trò đội ngũ doanh nhân trong tình hình mới; Chỉ thị số 25-CT/TW, ngày 25/10/2023 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng hoạt động của y tế cơ sở; Chỉ thị số 37-CT/TU, ngày 25/9/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030; Chỉ thị số 38-CT/TU, ngày 28/9/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống, kiểm soát hút thuốc lá điện tử, sử dụng chất kích thích, chơi game online không lành mạnh và các tệ nạn xã hội trong thanh, thiếu nhi.

Đồng chí Tống Thị Quỳnh Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy quán triệt các văn bản về công tác xây dựng Đảng

Ban Thường vụ Thành ủy đã giao các ban tham mưu giúp việc của Thành uỷ, Ủy ban nhân dân Thành phố cụ thể hoá các chủ trương, quy định của Trung ương, của tỉnh để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện kịp thời; giao các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc quán triệt các văn bản đến các chi bộ, cán bộ đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân, tổ chức thực hiện đảm bảo hiệu quả, sát với tình hình thực tiễn địa phương, đơn vị.

Nguyễn Thị Ái Liên (Phó Chủ nhiệm UBKT Thành ủy Hà Tĩnh)


    Ý kiến bạn đọc