Thực hiện Quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo với cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp ở huyện Thạch Hà
EmailPrintAa
15:15 18/06/2019

Thực hiện Quyết định số 221- QĐ/TW, ngày 27/4/2009 của Ban Bí thư (khóa X) về ban hành “Quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo các cấp đối với cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp trong việc triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân”, thời gian qua, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Thạch Hà đã tham mưu triển khai các chương trình phối hợp, đạt kết quả tích cực.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm việc với Huyện ủy Thạch Hà về tuyên truyền xây dựng nông thôn mới

Ban Tuyên giáo Huyện ủy phối hợp chặt chẽ với các phòng chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện để tuyên truyền, triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Tại hội nghị báo cáo viên hàng tháng, hội nghị sơ kết, tổng kết, giao ban, Ban Tuyên giáo mời đại diện các phòng, ngành báo cáo tình hình, kế hoạch, chương trình công tác, các chủ trương, chính sách mới để cung cấp thông tin cho đội ngũ báo cáo viên. Ban Tuyên giáo Huyện ủy biên tập và gửi thông tin cho cơ sở qua thư điện tử, Bản tin của huyện làm tài liệu sinh hoạt chi bộ.

Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã góp ý, phối hợp tham mưu Kế hoạch tuyên truyền xây dựng nông thôn mới, Đề án Phát triển lĩnh vực Thương mại - Dịch vụ, Kế hoạch tuyên truyền người lao động cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc về nước, Đề án sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã, Đề án sáp nhập các trường học… Đặc biệt, Ban Tuyên giáo Huyện ủy phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới, Trung tâm Văn hóa - Truyền thông huyện trong công tác tuyên truyền xây dựng nông thôn mới. Ban Tuyên giáo ban hành chương trình, hướng dẫn các phòng, ngành xây dựng tài liệu, bài viết tuyên truyền về các tiêu chí, nhân tố điển hình trong phong trào hiến đất, xây dựng vườn mẫu, khu dân cư kiểu mẫu… Qua kênh truyền thanh, các bản tin, mạng xã hội, những cách làm hay, mô hình tốt được nhiều người biết đến, lan tỏa, khích lệ, động viên phong trào. Đến nay, Thạch Hà có 22 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm 73,23% tổng số xã. Toàn huyện đã huy động các nguồn lực để xây dựng kết cấu hạ tầng, tổ chức sản xuất, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các tiêu chí.

Ban Tuyên giáo nắm dư luận Nhân dân, dự báo tình hình, phối hợp với các ngành chức năng tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo triển khai các đề án, chương trình, dự án. Từ năm 2010 đến nay, huyện Thạch Hà đã thực hiện thu hồi đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất 93 dự án, tổng diện tích thu hồi là 855,8 ha của 8.000 hộ dân, tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng đã chi trả trên 550 tỷ đồng, trong đó một số dự án có phạm vi ảnh hưởng lớn như: Dự án đường ven biển Thạch Khê - Vũng Áng; dự án cải tạo và nâng cấp hệ thống kênh tưới, tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp và thoát lũ cho vùng Bắc Thạch Hà; dự án đường nối Quốc Lộ 1 - Mỏ sắt Thạch Khê… Nhìn chung, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng được thực hiện thuận lợi, nhân dân đồng thuận cao.

Đối với những dự án nhạy cảm, phức tạp, có tác động trực tiếp đến tư tưởng, đời sống của đông đảo nhân dân, như triển khai Dự án khai thác Mỏ sắt Thạch Khê, Dự án xây dựng Đài hóa thân Hoàn vũ (xã Bắc Sơn), ảnh hưởng của sự cố môi trường biển, việc vi phạm đất đai của một số giáo xứ, giáo họ…, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã khảo sát, thu thập tài liệu, nắm tư tưởng, dư luận nhân dân, xây dựng nội dung tuyên truyền, phối hợp với các ban xây dựng Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tham mưu tổ chức các hội nghị đối thoại để trả lời, xử lý những băn khoăn, vướng mắc của người dân.

Bên cạnh kết quả đạt được, vẫn còn khó khăn, hạn chế: Một số cán bộ làm công tác tuyên giáo, nhất là ở cơ sở, trình độ, năng lực, phương tiện làm việc còn hạn chế. Trách nhiệm phối hợp cung cấp thông tin của một số cơ quan quản lý nhà nước chưa cao, chưa coi trọng việc phối hợp tuyên truyền; đề án tuyên truyền một số chỉ thị, nghị quyết, chương trình còn hình thức…

Thời gian tới, trên cơ sở Quy định của Trung ương, các cấp ủy cần nghiên cứu, cụ thể hóa các nội dung phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ thực tiễn ở từng địa phương để ban hành chương trình phối hợp; tăng cường kiểm tra, giám sát việc xây dựng chương trình phối hợp, đánh giá nghiêm túc việc phối hợp để có đề xuất, kiến nghị các giải pháp cụ thể, hiệu quả hơn trong thực tế. Chính quyền các cấp chỉ đạo các cơ quan quản lý nhà nước thực hiện chương trình đã phối hợp đã ký kết với tinh thần trách nhiệm cao; đội ngũ làm công tác tác tuyên giáo nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền và tham mưu, tham gia giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc trong quá trình thực hiện các chương trình, dự án trên địa bàn.

Phan Thị Hương - Ban Tuyên giáo Huyện ủy Thạch Hà


    Ý kiến bạn đọc