Ủy ban Kiểm tra Thị ủy Kỳ Anh tăng cường công tác hướng dẫn nghiệp vụ đối với đảng ủy, ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở
EmailPrintAa
17:42 20/05/2024

Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ Thị xã, Ban Thường vụ Thị ủy; Ủy ban Kiểm tra Thị ủy Kỳ Anh đã thường xuyên tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn nâng cao chất lượng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng cho đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát tại các tổ chức đảng trực thuộc. Qua đó, công tác kiểm tra, giám sát cơ bản được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo đúng quy định.

Đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thị ủy trực tiếp giải đáp những nội dung

đảng ủy, ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở kiến nghị

Thực hiện Quy định số 195-QĐ/TW, ngày 18/6/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng Đảng về chỉ đạo của Ủy ban Kiểm tra cấp trên đối với Ủy ban Kiểm tra cấp dưới trong công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng, Ủy ban Kiểm tra Thị ủy Kỳ Anh đã tổ chức các Hội nghị làm việc giữa Ủy ban Kiểm tra Thị ủy với các đảng ủy, ủy ban kiểm tra đảng ủy xã, phường, đơn vị theo các cụm, các nhóm cơ quan, đơn vị.

Tại các buổi làm việc, lãnh đạo, cán bộ Ủy ban Kiểm tra Thị ủy đã trực tiếp kiểm tra hồ sơ, hướng dẫn cụ thể nghiệp vụ về kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng; trao đổi, chia sẻ những khó khăn, kinh nghiệm trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; việc thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát năm của đảng ủy, ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở; khảo sát việc thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của cấp chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở.

Qua đó, Ủy ban Kiểm tra Thị ủy đôn đốc, bổ cứu một số vấn đề về mặt nghiệp vụ, trong đó chú trọng: Tiến độ triển khai thực hiện các cuộc kiểm tra, giám sát; việc tuân thủ quy trình của một cuộc kiểm tra, giám sát của đảng ủy, ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở; chất lượng các báo cáo và thông báo kết luận các cuộc kiểm tra, giám sát; việc hoàn chỉnh, lưu trữ hồ sơ kiểm tra, giám sát; quy trình và hồ sơ thi hành kỷ luật; việc theo dõi, đôn đốc và tổ chức thực hiện một số thông báo kết luận kiểm tra, giám sát; trách nhiệm của thành viên các đoàn kiểm tra, giám sát trong góp ý, thảo luận về dự thảo báo cáo, thông báo kết luận; tổng hợp đề xuất những vấn đề cần quan tâm bổ cứu chỉ đạo tại các hội nghị của đảng ủy, ủy ban kiểm tra…

Đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phường Kỳ Long

phát biểu trao đổi nghiệp vụ

Thời gian tới, để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng , Ủy ban Kiểm tra Thị ủy Kỳ Anh tiếp tục hướng dẫn nghiệp vụ theo Quy định số 195-QĐ/TW, ngày 18/6/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và các quy định hiện hành bằng thông qua tổ chức làm việc theo từng cụm, khối cơ quan để trao đổi kinh nghiệm, giải đáp trực tiếp các nội dung mà cơ sở đảng gặp khó khăn, vướng mắc; đồng thời hướng dẫn xây dựng văn bản, xây dựng hồ sơ lưu trữ công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy và ủy ban kiểm tra cơ sở. Tổ chức hội nghị quán triệt, hướng dẫn nghiệp vụ kiểm tra, giám sát cho cấp ủy chi bộ, nhất là cập nhật các quy trình kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng theo Quy định 680-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Nghiên cứu các tình huống, tổng hợp các câu hỏi từ cơ sở; đồng thời tham khảo các tình huống, các câu hỏi từ Tạp chí Kiểm tra của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và các tài liệu khác, xây dựng chuyên mục Hỏi - Đáp đăng trên Cổng thông tin điện tử thị xã Kỳ Anh.

Thị Thùy Diễu - Trần Thị Mỹ Hạnh (Ủy ban Kiểm tra Thị ủy Kỳ Anh)


    Ý kiến bạn đọc