Bố trí đầu tư công 2016 - 2020 đảm bảo dân chủ, khách quan, minh bạch
EmailPrintAa
14:47 25/02/2016

Sáng 24/2, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn chủ trì cuộc họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy để tiếp tục nghe báo cáo đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020.
Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn: Các phương án bố trí nguồn đầu tư công được thực hiện dựa trên nguyên tắc dân chủ, khách quan, minh bạch trong lãnh đạo UBND tỉnh, các ngành                                                                         và địa phương

Theo báo cáo của UBND tỉnh, dự kiến khả năng nguồn vốn đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 -2020 của tỉnh Hà Tĩnh là hơn 20.374 tỷ đồng, bao gồm vốn trung ương và nguồn vốn địa phương.

Nguồn vốn trung ương (ngân sách trung ương, vốn trái phiếu Chính phủ) được phân bổ trên 11.652 tỷ đồng theo chương trình mục tiêu quốc gia, vốn đầu tư theo các chương trình mục tiêu, vốn đầu tư nước ngoài (ODA), vốn trái phiếu Chính phủ. Nguồn ngân sách địa phương được phân bổ hơn 8.722 tỷ đồng, gồm nguồn ngân sách tập trung, tiền thu cấp quyền sử dụng đất, nguồn tăng thu đưa vào cân đối ngân sách địa phương.

Trên cơ sở nguồn vốn, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh để có phương án bố trí vốn. Quá trình rà soát đã xác định cụ thể về nợ xây dựng cơ bản, khối lượng đã triển khai nhưng chưa bố trí nguồn vốn để thanh toán, nhu cầu và mức vốn cần bố trí cho các dự án chuyển tiếp để hoàn thành, phát huy hiệu quả; xác định và sắp xếp thứ tự ưu tiên đối với các dự án đề xuất khởi công mới.

Tỉnh đề xuất việc phân bổ các nguồn vốn ngân sách theo nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020. Riêng ngân sách địa phương, trước mắt chỉ phân cấp các dự án phát sinh khởi công mới thuộc nhiệm vụ của địa phương, các dự án công nợ khối lượng và chuyển tiếp tỉnh tiếp tục quản lý. Trong đó, ưu tiên cho các dự án PPP, các dự án trọng điểm của tỉnh và 3 đô thị: TP Hà Tĩnh, thị xã Hồng Lĩnh và thị xã Kỳ Anh.

Tại cuộc họp, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất với các phương án phân bổ, bố trí nguồn vốn đầu tư công giai đoạn 2016 - 2020. Các ý kiến đóng góp xoay quanh vấn đề như: cân đối nguồn vốn để có đầu tư hợp lý, phát huy hiệu quả; tăng cao tỷ lệ đầu tư cho thương mại - dịch vụ; rà soát để có sự đầu tư hài hòa, đồng đều với đầu tư trọng điểm, nghiêng về nũi đột phá; cân đối trả nợ và đầu tư mới…

Kết luận cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn khẳng định các phương án bố trí nguồn đầu tư công được thực hiện dựa trên nguyên tắc dân chủ, khách quan, minh bạch trong lãnh đạo UBND tỉnh, các ngành và địa phương. Các trình tự triển khai được thực hiện đúng luật và đung quy định. Đặc biệt, phương án phân bổ nguồn được căn cứ từ Nghi quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, gắn với những chương trình, dự án án trọng điểm và mũi đột phá. Do vậy, phân bổ nguồn vốn cơ bản sát với tình hình.

Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Ban cán sự UBND tỉnh, HĐND tiếp thu, hoàn chỉnh phương án chuẩn bị trình Ban chấp hành Tỉnh ủy, trong đó, tiếp tục tối đa hóa các nguồn lực của các dự án trung ương cho đầu tư công; tranh thu nguồn trái phiếu Chính phủ; tăng tối đa thu ngân sách; tiếp tục rà soát nợ xây dựng cơ bản. Cân đối phương án phân bổ nguồn vốn một cách một cách hợp lý, hài hòa nhưng phải đúng trọng điểm.

Thời gian tới, các ban, ngành cần đẩy mạnh cải cách hành chính, đồng thời tập trung chuẩn bị tổ chức lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập, bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp…

(Theo Báo Hà Tĩnh điện tử)


    Ý kiến bạn đọc