Nghiên cứu các giải pháp phát triển kinh tế tập thể bền vững
EmailPrintAa
09:37 09/12/2015

Chiều 8/12, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng – Trưởng Ban chỉ đạo Đổi mới và phát triển kinh tế tập thể (KTTT) tỉnh Hà Tĩnh chủ trì họp đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ thời gian qua, triển khai nhiệm vụ thời gian tới.

Năm 2015, KTTT Hà Tĩnh tiếp tục phát triển và có những đóng góp quan trọng vào phát triển KT-XH, xây dựng NTM tại địa phương. Đến 30/11, toàn tỉnh có 2.094 tổ hợp tác (THT), 1.061 HTX. Trong đó, có 54 HTX, 25 THT liên kết sản xuất với các doanh nghiệp, 10 HTX kết nối tiêu thụ sản phẩm tại siêu thị Co.op Mart.

 

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng: BCĐ Đổi mới và phát triển KTTT tỉnh cần đầu tư nghiên cứu các giải pháp để số HTX thành lập mới hoạt động thực sự hiệu quả.

 

Trong năm, có 578 THT, 16 HTX được nhận nguồn hỗ trợ từ các chính sách của tỉnh với số tiền 71,89 tỷ đồng; có 10 ngân hàng thương mại trên địa bàn cho 116 HTX vay vốn (chiếm 10,9% tổng số HTX) với dư nợ cho vay 131,5 tỷ đồng. Hiện, 91 HTX đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Doanh thu của khu vực KTTT ước đạt trên 2.500 tỷ đồng, lợi nhuận trên 70 tỷ đồng/năm.

 

Ông Trần Nhật Tân – Giám đốc Sở Công thương: Cần đánh giá cụ thể thực trạng của khu vực KTTT nhằm giải quyết những khó khăn, vướng mắc cho các HTX trong quá trình hoạt động.

 

Tuy nhiên, việc tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết Trung ương 5, Kết luận 56 của Bộ Chính trị, Luật HTX, Nghị quyết 122 HĐND tỉnh về phát triển kinh tế tập thể hiệu quả chưa cao; nhiều cấp ủy, chính quyền cơ sở còn buông lỏng quản lý KTTT; quản lý nhà nước đối với KTTT chưa được quan tâm đúng mức; những vướng mắc của HTX, THT chậm được giải quyết; nhiều chính sách chưa được thực hiện kịp thời; công tác thanh kiểm tra, giám sát không thường xuyên; HTX sản xuất manh mún, quy mô nhỏ, kỹ thuật lạc hậu, sản xuất chưa gắn với thị trường, chưa liên kết; Liên minh HTX tỉnh chưa làm tròn vai trò bà đỡ cho các HTX...

 

Ông Nguyễn Ngọc Hùng – Phó Giám đốc Sở KH&ĐT: Thời gian tới, đề nghị các ngành theo trách nhiệm của mình có hướng dẫn cụ thể cho các HTX, tạo điều kiện tiếp cận và hấp thụ các chính sách hỗ trợ

 

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng nhấn mạnh: Sự phát triển của khu vực KTTT thời gian qua chưa tương xứng với tiềm năng; tỷ lệ HTX chuyển đổi theo luật mới còn thấp; các HTX sau chuyển đổi vẫn chưa báo cáo tình hình hoạt động cụ thể; chưa có đánh giá xác đáng về hoạt động của số HTX thành lập mới; cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển HTX đã ban hành song thực tế các HTX chưa tạo được hiệu quả kinh tế bền vững...

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị BCĐ Đổi mới và phát triển KTTT tỉnh đầu tư nghiên cứu các giải pháp để số HTX thành lập mới hoạt động thực sự hiệu quả; các thành viên BCĐ cần tập trung vào lĩnh vực mình phụ trách nhằm đánh giá đúng thực tế tình hình phát triển KTTT của từng địa phương, từ đó có hướng chỉ đạo sâu sát.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị Liên minh HTX tỉnh phối hợp Sở KH&ĐT tăng cường đôn đốc, chỉ đạo các địa phương đánh giá cụ thể tình hình KTTT trên địa bàn, trong đó tập trung quyết liệt việc chuyển đổi HTX và đánh giá đúng thực trạng sau chuyển đổi...

Văn phòng Tỉnh ủy sắp xếp lịch để BCĐ làm việc với Ban Thường vụ các địa phương chưa tiến hành sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận 56 của Bộ Chính trị và 5 năm thực hiện Nghị quyết 122 của HĐND tỉnh, từ đó đưa vào tiêu chí thi đua, xếp loại năm 2015...

 Theo Thu Phương/Baohatinh.vn


    Ý kiến bạn đọc