Quý I/2017: Khối Thương mại - Du lịch Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh duy trì, phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh
EmailPrintAa
13:58 29/03/2017

Khối Thương mại - Du lịch, một trong bốn khối thuộc Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh vừa tổ chức giao ban, đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh của các đơn vị trong quý I, bàn nhiệm vụ, giải pháp quý II năm 2017.
 
Công ty cổ phần Dược Hà Tĩnh đại hội cổ đông năm 2017  

Khối Thương mại - Du lịch gồm có 18 tổ chức cơ sở Đảng (08 đảng bộ, 10 chi bộ cơ sở); về loại hình doanh nghiệp có 06 công ty có vốn Nhà nước chi phối, 12 công ty có vốn Nhà nước dưới 51%; tổng số lao động của các doanh nghiệp trong Khối gần 3.100 người.

Quý I năm 2017, trong điều kiện gặp nhiều khó khăn, nhưng được sự chỉ đạo, định hướng của các tập đoàn và Ủy ban nhân dân, các sở, ngành cấp tỉnh; sự chỉ đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh, cùng với nỗ lự của cấp ủy, lãnh đạo doanh nghiệp, cán bộ, đảng viên và người lao động, các đảng bộ, chi bộ cơ sở Khối Thương mại - Dịch vụ đã khắc phục khó khăn, duy trì, ổn định sản xuất, kinh doanh, một số doanh nghiệp đạt và vượt kế hoạch đề ra. Công ty Xăng dầu Hà Tĩnh đã nộp ngân sách 50 tỷ đồng. Công ty cổ phần Dược Hà Tĩnh tiếp tục là đơn vị dẫn đầu ngành dược của tỉnh; đồng chí Lê Hồng Phúc, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty vinh dự được Nhà nước phong tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân. Các doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực dịch vụ, du lịch chú trọng nâng cao chất lượng, đa dạng hóa sản phẩm, đáp ứng tốt nhu cầu của người tiêu dùng; các doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực vận tải như Công ty cổ phần vận tải ô tô Hà Tĩnh, Công ty TNHH Một thành viên Mai Linh… đi đầu trên lĩnh vực vận tải hành khách, đảm bảo an toàn về người và phương tiện, tăng cường đầu tư, mở thêm các luồng, tuyến mới, cung cấp vé miễn phí cho các bệnh nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo. Công ty cổ phần Tập đoàn Hoành Sơn tìm kiếm, mở rộng sản xuất, kinh doanh ra thị trường các tỉnh bạn… Nhìn chung, các đơn vị thực hiện đầy đủ, kịp thời các nghĩa vụ đối với Nhà nước và chế độ, chính sách cho người lao động, đồng thời tích cực tham gia chương trình xây dựng nông thôn mới và công tác an sinh xã hội. Trong quý, các đơn vị kết nạp mới 08 đảng viên, chuyển Đảng chính thức cho 12 đồng chí.

Bên cạnh những kết quả đạt được, thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị vẫn còn những tồn tại, hạn chế cần khắc phục: Hoạt động sản xuất, kinh doanh của một số doanh nghiệp chưa theo kịp thị trường, chậm đổi mới mô hình quản lý, chưa có nhiều mối liên kết hợp tác để nâng cao chuỗi giá trị đối với các sản phẩm, dịch vụ. Một số đơn vị chưa thực sự quan tâm phát triển đảng viên, số đảng được kết nạp còn thấp so với số đối tượng đảng đã được bồi dưỡng; quản lý đảng viên chưa nghiêm. Tình trạng vi phạm chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình còn phổ biến ở nhiều đơn vị. Chế độ sinh hoạt chi bộ định kỳ có đơn vị chấp hành chưa đảm bảo, nội dung sinh hoạt chủ yếu là truyền đạt, ít có ý kiến trao đổi, thảo luận, ít sinh hoạt chuyên đề.

Trong quý II, các đơn vị trong Khối sẽ tập trung đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh; làm tốt công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng, chống cháy nổ. Thường xuyên quan tâm, động viên người lao động, xây dựng văn hóa doanh nghiệp, xây dựng công sở văn minh xanh - sạch - đẹp. Nâng cao vị trí, vai trò của tổ chức Đảng trong doanh nghiệp; đổi mới, nâng cao chất lượng công tác chính trị, tư tưởng, chất lượng sinh hoạt Đảng. Làm tốt công quản lý đảng viên; tăng cường bồi dưỡng, tạo nguồn kết nạp đảng viên. Triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; các đảng bộ cơ sở xây dựng kế hoạch chỉ đạo đại hội chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2017 - 2020 đảm bảo đúng quy định.

 Nguyễn Thanh Lâm - Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh


    Ý kiến bạn đọc