Thị xã Hồng Lĩnh đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp
EmailPrintAa
18:20 13/09/2023

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã Hồng Lĩnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra một trong ba khâu đột phá là: Huy động nguồn lực đầu tư xây dựng hoàn thiện kết cấu hạ tầng các cụm công nghiệp, thành lập thêm ít nhất 02 cụm công nghiệp; đẩy mạnh thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp. Thời gian qua, thị xã Hồng Lĩnh đã tập trung thực hiện, đạt được kết quả tích cực.

Cụm công nghiệp Nam Hồng

Tháng 6/2022, Ban Chấp hành Đảng bộ Thị xã đã ban hành Nghị quyết số 03-NQ/ThU về phát triển các khu, cụm công nghiệp; nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư giai đoạn 2022 - 2025 và những năm tiếp theo. Theo đó, cấp ủy, chính quyền thị xã Hồng Lĩnh đã chỉ đạo, tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ đầu tư hạ tầng kỹ thuật các cụm công nghiệp trên địa bàn.

Hiện nay, trên địa bàn Thị xã có 04 cụm công nghiệp với tổng diện tích quy hoạch 206,39 ha (Cụm công nghiệp Trung Lương, Cụm công nghiệp Nam Hồng, Cụm công nghiệp Cổng Khánh 1, Cụm công nghiệp Cổng Khánh 2) với tỷ lệ lấp đầy đạt trên 70%. Trong đó, Cụm công nghiệp Cổng Khánh 1 với tổng mức đầu tư 254,7 tỷ đồng, đã thực hiện được 70% khối lượng; đồng thời đã huy động nguồn lực từ chính sách phát triển công nghiệp của tỉnh hoàn thành dự án hạ tầng giao thông kết nối trong và ngoài hàng rào cụm công nghiệp Cổng Khánh 1 với mức đầu tư 28 tỷ đồng; Cụm công nghiệp Cổng Khánh 2 với tổng mức đầu tư  214,6 tỷ đồng, đã thực hiện được 90% khối lượng; lập điều chỉnh chủ trương đầu tư triển khai giai đoạn 2 dự án hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Nam Hồng với mức đầu tư 40 tỷ đồng và dự án đường giao thông nội bộ của Cụm công nghiệp Trung Lương với mức đầu tư 39,6 tỷ đồng.

Hiện nay, thị xã Hồng Lĩnh đang thực hiện các quy trình, thủ tục đề xuất thực hiện 02 dự án: Hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Cổng Khánh 3 do Công ty cổ phần tập đoàn Toàn Cầu đề xuất đầu tư và Khu công nghiệp Bắc Hồng Lĩnh do Công ty cổ phần Hoàng Thịnh Đạt đề xuất đầu tư. Đối với 02 dự án này, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có văn bản giao các sở, ngành, cơ quan liên quan kiểm tra, soát xét cụ thể nội dung tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền các nội dung theo quy định.

Cùng với quá trình xây dựng, hoàn thiện hạ tầng các cụm công nghiệp trên địa bàn, thị xã Hồng Lĩnh tiếp tục đẩy mạnh công tác thu hút đầu và phát triển doanh nghiệp.

Hằng năm, Ban Thường vụ Thị ủy, Ủy ban nhân dân Thị xã đã chủ động tổ chức các đoàn xúc tiến đầu tư tại các tỉnh phía Bắc và phía Nam. Kết quả, từ năm 2020 đến nay, thị xã Hồng Lĩnh đã thu hút thêm 11 dự án với tổng vốn đăng ký trên 1.354 tỷ đồng, trong đó dự án Nhà máy sợi Nghệ Tĩnh có tổng mức đầu tư 599 tỷ đồng, dự án Nhà máy sợi Nồi Cọc của Công ty cổ phần đầu tư Nam Hồng Lĩnh có tổng mức đầu tư 597 tỷ đồng; dự án Nhà máy bia Hà Nội - Nghệ Tĩnh với quy mô 1.230 tỷ đồng đã hoàn thành đi vào hoạt động ổn định.

Nhà máy bia Hà Nội - Nghệ Tĩnh

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, trên địa bàn có 110 doanh nghiệp thành lập mới, nâng tổng số doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh hiện có lên 510 đơn vị; số doanh nghiệp được thành lập mới đã vượt mục tiêu đề ra theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ VII.

Nhờ đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp, trong nửa đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025, tốc độ tăng giá trị sản xuất (theo giá so sánh) các ngành kinh tế chủ yếu bình quân hằng năm của thị xã Hồng Lĩnh đạt 12,2%; cơ cấu giá trị sản xuất các ngành kinh tế chủ yếu chuyển dịch đúng hướng, trong đó, tỷ trọng công nghiệp - xây dựng chiếm 52,0%, giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng bình quân hằng năm tăng 19,1%, từng bước trở thành động lực tăng trưởng kinh tế.

Bên cạnh kết quả đạt được, vẫn còn một số khó khăn, hạn chế như: Các cụm công nghiệp đã được thành lập quy mô còn nhỏ; phần lớn các dự án đầu tư vào các cụm công nghiệp có quy mô còn nhỏ; công tác quản lý cụm công nghiệp còn hạn chế, đến nay vẫn chưa có Ban quản lý các cụm công nghiệp; các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp chưa được thực hiện thường xuyên….

Từ nay đến 2025, thị xã Hồng Lĩnh đặt mục tiêu phấn đấu giá trị sản xuất ngành công nghiệp - xây dựng bình quân hàng năm tăng trên 20%, tiếp tục xác định phát triển công nghiệp là động lực phát triển kinh tế. Cấp ủy, chính quyền Thị xã tiếp tục tập trung cụ thể hóa các mục tiêu mà Đại hội VII Đảng bộ thị xã và Nghị quyết số 03-NQ/ThU của Ban Chấp hành Đảng bộ đã đề ra về phát triển các khu, cụm công nghiệp; nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư, với mục tiêu xây dựng, hoàn thành hạ tầng các cụm công nghiệp Cổng Khánh 1, 2 đúng tiến độ; đẩy nhanh thủ tục đầu tư hoàn thiện hạ tầng cụm công nghiệp Nam Hồng và lấp đầy 100% diện tích sản xuất; huy động nguồn lực đầu tư Cụm công nghiệp Trung Lương theo đúng quy hoạch; thành lập thêm 01 cụm công nghiệp và 01 khu công nghiệp.

Thị xã Hồng Lĩnh tiếp tục tăng cường cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; chủ động gặp gỡ, làm việc, giới thiệu, quảng bá tiềm năng, lợi thế của Hồng Lĩnh với các doanh nghiệp, các nhà đầu tư trong và ngoài nước; xúc tiến đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, đúng định hướng quy hoạch; ưu tiên thu hút các dự án đầu tư trên lĩnh vực công nghiệp nhẹ, thân thiện môi trường, có giá trị gia tăng cao và sử dụng nhiều lao động; đồng hành, hỗ trợ các nhà đầu tư để đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đã được phê duyệt; khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư đổi mới thiết bị, công nghệ sản xuất theo hướng hiện đại.

Hoàng Thị Thanh Cảnh (Phó Chánh Văn phòng Thị ủy Hồng Lĩnh)


    Ý kiến bạn đọc