Thị xã Kỳ Anh thực hiện các giải pháp tăng thu ngân sách
EmailPrintAa
16:39 13/04/2018

Quý I năm 2018, Ban Thường vụ Thị ủy, Ban Chỉ đạo Thu ngân sách thị xã Kỳ Anh tập trung chỉ đạo thực hiện các giải pháp tăng thu ngân sách, góp phần phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Ban Thường vụ Thị ủy làm việc với Ban Chỉ đạo kiểm tra, giám sát thu ngân sách thị xã Kỳ Anh

Quý I/2018, thị xã Kỳ Anh thu được 50,071 tỷ đồng, đạt 13% kế hoạch tỉnh giao, bằng 125% so với cùng kỳ năm 2017. Nhìn chung, các khoản thu tăng so với cùng kỳ và ổn định.

Tuy vậy, chưa có khoản thu nào tăng đột biến; vẫn còn tình trạng các tổ chức, cá nhân nợ tiền thuê đất, tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, nhiều doanh nghiệp nợ thuế kéo dài nhưng chưa có biện pháp truy thu triệt để.

Thời gian tới, Ban Thường vụ Thị ủy, Ban Chỉ đạo Thu ngân sách thị xã Kỳ Anh tiếp tục chỉ đạo tuyên truyền các chính sách, pháp luật về thuế. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trong lĩnh vực thuế theo tinh thần Nghị quyết số 19/NQ-CP, ngày 12/3/2015 của Chính phủ về cải thiện môi trường kinh doanh. Thực hiện các giải pháp thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh trên địa bàn, tạo nguồn thu lớn, ổn định và bền vững cho ngân sách địa phương. Giám sát thực hiện nghĩa vụ tài chính trên lĩnh vực đất đai; quản lý tốt hoạt động khai thác tài nguyên khoáng sản, đảm bảo việc khai thác đúng quy hoạch, giấy phép, chống thất thu ngân sách. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ đối với cán bộ công chức Thuế.

Hà Thị Thùy Diễu - Văn Phòng Thị ủy Kỳ Anh


    Ý kiến bạn đọc