Tiếp tục kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thu thuế tại KKT Vũng Áng
EmailPrintAa
08:48 10/11/2015

Chiều 9/11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh - Trưởng đoàn giám sát thu ngân sách số 2 chủ trì buổi làm việc về tình hình thu ngân sách trên địa bàn Cẩm Xuyên, huyện Kỳ Anh, thị xã Kỳ Anh.

Tính đến ngày 7/11/2015, tổng thu ngân sách nội địa toàn tỉnh đạt 5.299,8 tỷ đồng, bằng 75,7% kế hoạch. Trong đó, các địa bàn Cẩm Xuyên, huyện Kỳ Anh, thị xã Kỳ Anh thu đạt 2.553,6 tỷ đồng, chiếm 48% số thu toàn tỉnh.

 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh: Tiếp tục kiểm tra, giám sát các nhà thầu phụ, thuế TNCN, dịch vụ…; đẩy nhanh tiến độ giải quyết thủ tục liên quan đến đấu giá đất để tăng nguồn từ cấp quyền sử dụng đất.

 

Cụ thể: Chi cục Thuế thị xã Kỳ Anh thu đạt 500,6 tỷ đồng (bằng 58% kế hoạch, còn phải thu 352,7 tỷ đồng); Chi cục Thuế huyện Kỳ Anh thu đạt 85,9 tỷ đồng (bằng 52% kế hoạch, còn phải thu 80,6 tỷ đồng); Chi cục Thuế huyện Cẩm Xuyên thu đạt 119,9 tỷ đồng (đạt 93%, còn phải thu 20,5 tỷ đồng); các phòng kiểm tra thuế số 1 và số 2, Phòng Quản lý thuế thu nhập cá nhân thu đạt 1.847,2 tỷ đồng, còn phải thu 550,8 tỷ đồng.

 

Ông Chu Tất Đắc - Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Kỳ Anh: Chi cục sẽ tập trung thu từ bán đấu giá đất, cấp quyền khai thác khoáng sản để phấn đấu tăng thu.

 

Đoàn giám sát số 2 cũng đã thành lập 5 đoàn thanh tra chuyên sâu tại 39 doanh nghiệp. Qua đó, đoàn ra quyết định xử lý 13 doanh nghiệp với 5,8 tỷ đồng tiền thuế truy thu và tiền phạt.

Tại buổi làm việc, các thành viên đoàn đã tập trung phân tích, đề xuất những giải pháp nhằm tăng thu trong thời gian tới như: tập trung vào tiền thuê đất, tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, chú trọng vào các nguồn thu đã có địa chỉ cụ thể, rà soát lại kế hoạch để tăng nguồn phát sinh, các địa phương có kế hoạch chỉ đạo thu phí, lệ phí…

 

Ông Hà Huy Hải - Chi cục trưởng Chi cục Thuế Cẩm Xuyên: Chi cục đề nghị các đơn vị liên quan có hướng dẫn cụ thể để xử lý về nợ tiền thuê đất.

 

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh - Trưởng đoàn giám sát thu ngân sách số 2 ghi nhận sự vào cuộc quyết liệt của các thành viên trong đoàn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh tiếp tục nhấn mạnh về vai trò mang tính quyết định của đoàn trong quá trình thu ngân sách, trong đó có việc phát hiện và giải quyết nhiều dư địa thu, góp phần tăng thu đáng kể.

Tuy nhiên, để hoàn thành kế hoạch đặt ra, đòi hỏi sự chỉ đạo sát sao với những giải pháp thu có hiệu quả. Trong đó, các nguồn thu từ thuế nhà thầu phụ, doanh nghiệp ngoại tỉnh, thuế TNCN, tiền sử dụng đất… vẫn còn chưa triệt để.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu đoàn giám sát tiếp tục kiểm tra, giám sát các nhà thầu phụ, thuế TNCN, dịch vụ…tập trung tại KKT Vũng Áng; đẩy nhanh tiến độ giải quyết thủ tục liên quan đến đấu giá đất để tăng nguồn từ cấp quyền sử dụng đất.

Sở TN&MT tham mưu UBND tỉnh để có phương án thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản. Các thành viên đoàn xây dựng kế hoạch cụ thể để tiếp tục tiến hành thanh, kiểm tra….

Theo Thành Chung/Baohatinh.vn


    Ý kiến bạn đọc