Tìm giải pháp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa theo hướng bền vững
EmailPrintAa
15:33 30/08/2023

Thực hiện nhiệm vụ Đề tài “Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn Hà Tĩnh”, sáng ngày 29/8/2023, Viện Xã hội học và Phát triển, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Trường Chính trị Trần Phú, tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Hội thảo về chủ đề “Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa theo hướng bền vững trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh: Những vấn đề lý luận và thực tiễn”.

Các đại biểu dự Hội thảo

Dự và chỉ đạo Hội thảo có đồng chí Lê Ngọc Châu, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; tham dự Hội thảo có cán bộ, nhà khoa học, nhà nghiên cứu, giảng viên Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hội Xã hội học Việt Nam, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Công Đoàn; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành, Hiệp hội doanh nghiệp Hà Tĩnh, một số doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; cán bộ, giảng viên Trường Chính trị Trần Phú. Tiến sĩ Bùi Phương Đình, Viện trưởng Viện Xã hội học và Phát triển; đồng chí Nguyễn Trọng Tứ, Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị Trần Phú đồng chủ trì Hội thảo.

Ban tổ chức Hội thảo đã nhận được 22 tham luận của các nhà khoa học, nhà quản lý, địa phương, đơn vị, các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, trong đó có 09 tham luận và ý kiến được trình bày trực tiếp tại Hội thảo. Các tham luận, ý kiến tập trung làm rõ các nội dung: Vai trò của doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh trong phát triển kinh tế - xã hội theo hướng bền vững; thực trạng, những cơ hội và thách thức của doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Hà Tĩnh từ nay đến 2030; những cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa và phát huy tốt vai trò của các doanh nghiệp từ nay đến 2030.

Đồng chí Lê Ngọc Châu, Tỉnh ủy viên,

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phát biểu

Phát biểu tại Hội thảo, đồng chí Lê Ngọc Châu, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khẳng định vai trò, vị trí và đóng góp của doanh nghiệp nhỏ và vừa đối với quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Hà Tĩnh, đồng thời chỉ ra những hạn chế lớn mà doanh nghiệp nhỏ và vừa đang gặp phải: Vốn chủ sở hữu và năng lực tài chính chưa cao; trình độ quản trị kinh doanh, khả năng tiếp cận thông tin, tiếp cận nguồn vốn, thị trường còn hạn chế; hoạt động sản xuất kinh doanh còn rất nhiều khó khăn; khả năng hấp thụ chính sách còn kém. Đề nghị Hội thảo tập trung đánh giá khách quan, làm rõ những khó khăn, vướng mắc mà hiện nay doanh nghiệp nhỏ và vừa đang gặp phải; đề xuất những giải pháp, kiến nghị để thúc đẩy doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn Hà Tĩnh phát triển. Đề nghị đơn vị chủ trì ngay sau Hội thảo tiếp thu ý kiến của các nhà khoa học, nhà quản lý, doanh nghiệp nghiên cứu, có báo cáo tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa; kiến nghị, đề xuất với Trung ương, các bộ, ngành nhằm tạo động lực mới cho sự phát triển của doanh nghiệp nhỏ và vừa Hà Tĩnh trong thời gian tới.

Tiến sĩ Bùi Phương Đình, Viện trưởng Viện Xã hội học và Phát triển phát biểu

Phát biểu kết luận Hội thảo, Tiến sĩ Bùi Phương Đình, Viện trưởng Viện Xã hội học và Phát triển ghi nhận và cảm ơn các tham luận, ý kiến chất lượng, sâu sắc của các nhà khoa học, đại biểu và các doanh nghiệp; khẳng định Hội thảo có giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc, là luận cứ khoa học góp phần nhận diện rõ hơn vị trí, vai trò của doanh nghiệp nhỏ và vừa đối với quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Hà Tĩnh; thực trạng, đặc thù điểm nghẽn của doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Hà Tĩnh hiện nay, đồng thời nhấn mạnh các nhiệm vụ, giải pháp để doanh nghiệp nhỏ và vừa của Hà Tĩnh phát triển bền vững đến năm 2030.

Ths. Nguyễn Thị Thảo Linh (Trường Chính trị Trần Phú)


    Ý kiến bạn đọc