Vốn đầu tư toàn xã hội ở Hà Tĩnh ước đạt hơn 7.000 tỷ đồng trong quý III
EmailPrintAa
14:56 08/10/2018

Theo số liệu của Cục Thống kê Hà Tĩnh, quý III/2018, vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 7.308 tỷ đồng, tăng 2,81% so với quý trước...

Dự án nâng cấp tuyến đường ven biển Xuân Hội - Thạch Khê - Vũng Áng có tổng chiều dài tuyến là 68,4 km với tổng mức đầu tư gần 1.500 tỷ đồng đang được các đơn vị nhà thầu khẩn trương triển khai thi công

Trong các nguồn vốn đầu tư, chủ yếu tăng ở nguồn vốn nhà nước (tăng 11,01%). Sở dĩ nguồn vốn nhà nước tăng do thời điểm gần cuối năm, các công trình được đẩy nhanh tiến độ thi công để đảm bảo tiến độ giải ngân, đặc biệt là ở một số huyện, xã phấn đấu xây dựng đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm 2018 (Nghi Xuân, Vũ Quang).

Trong vốn đầu tư của khu vực Nhà nước, vốn từ ngân sách Nhà nước thực hiện 9 tháng năm 2018 tăng khá, ước đạt 2.651,59 tỷ đồng, tăng 17,9% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: vốn Trung ương quản lý ước đạt 148,37 tỷ đồng, giảm 6,92%; vốn địa phương quản lý ước đạt 2.503,22 tỷ đồng, tăng 19,79%.

Như vậy, vốn ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý 9 tháng năm 2018 đạt mức tăng khá so với cùng kỳ năm trước và tăng ở cả 3 cấp, trong đó tăng mạnh là vốn Nhà nước cấp huyện (tăng 83,99%).

Nếu tách từng quý cho thấy, vốn ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý quý I/2018 đạt 607,81 tỷ đồng (giảm 6,99% so với cùng kỳ năm trước); sang quý II và quý III đạt mức tăng khá, lần lượt đạt 887,75 tỷ đồng (tăng 29,02%) và 1.007,66 tỷ đồng (tăng 34,69%).

Nguồn: Bá Tân/baohatinh.vn


    Ý kiến bạn đọc