TÌM KIẾM VĂN BẢN

Mời họp : 0130 -MH/TU
Loại văn bản Mời họp
Số/ Ký hiệu 0130 -MH/TU
Trích yếu Mời họp: Thường trực Tỉnh ủy họp và cho ý kiến kết quả tập huấn quy chế dân chủ cơ sở
Ngày ban hành 06/12/1908 Ngày hết hạn
Người ký Chức vụ
Cơ quan ban hành Tỉnh ủy Hà Tĩnh
Đính kèm