TÌM KIẾM VĂN BẢN

Mời họp : 1011-MH/TU
Loại văn bản Mời họp
Số/ Ký hiệu 1011-MH/TU
Trích yếu Mời họp số 1011-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo Kế hoạch số 235-KH/TU, ngày 18/3/2020, Kế hoạch số 238-KH/TU, ngày 10/4/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; báo cáo nhanh về kết quả Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng; bổ cứu công tác tổ chức đại hội đảng bộ cấp xã, cấp huyện.
Ngày ban hành 22/05/2020 Ngày hết hạn
Người ký Trần Đình Thuyên Chức vụ Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy
Cơ quan ban hành Tỉnh ủy Hà Tĩnh
Đính kèm

Văn bản cùng loại