TÌM KIẾM VĂN BẢN

Mời họp : 1047-MH/TU
Loại văn bản Mời họp
Số/ Ký hiệu 1047-MH/TU
Trích yếu Mời họp số 1047-MH/TU: Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững và mỗi xã một sản phẩm tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2020, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.
Ngày ban hành 23/06/2020 Ngày hết hạn 28/06/2020
Người ký Trần Đình Thuyên Chức vụ Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy
Cơ quan ban hành Tỉnh ủy Hà Tĩnh
Đính kèm

Văn bản cùng loại