TÌM KIẾM VĂN BẢN

Mời họp : 1054-MH-TU
Loại văn bản Mời họp
Số/ Ký hiệu 1054-MH-TU
Trích yếu Mời họp số 1054-MH/TU: Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh nghe và cho ý kiến về việc thực hiện sắp xếp hệ thống trường học.
Ngày ban hành 30/06/2020 Ngày hết hạn 05/07/2020
Người ký Nguyễn Trọng Thường Chức vụ Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy
Cơ quan ban hành Tỉnh ủy Hà Tĩnh
Đính kèm

Văn bản cùng loại