TÌM KIẾM VĂN BẢN

Mời họp : 1058-MH/TU
Loại văn bản Mời họp
Số/ Ký hiệu 1058-MH/TU
Trích yếu Mời họp số 1058-MH/TU: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh họp đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020; bỏ phiếu tín nhiệm đối với các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020 tái cử nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Ngày ban hành 01/07/2020 Ngày hết hạn 03/07/2020
Người ký Nguyễn Thanh Điện Chức vụ Chánh Văn phòng Tỉnh ủy
Cơ quan ban hành Tỉnh ủy Hà Tĩnh
Đính kèm

Văn bản cùng loại