TÌM KIẾM VĂN BẢN

Mời họp : 1059-MH/TU
Loại văn bản Mời họp
Số/ Ký hiệu 1059-MH/TU
Trích yếu Mời họp số 1059-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp bàn về các nội dung thực hiện quy trình tái cử cấp ủy tỉnh, các chức danh liên quan nhiệm kỳ 2020 - 2025 và thảo luận dự thảo Báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Ngày ban hành 01/07/2020 Ngày hết hạn 04/07/2020
Người ký Nguyễn Trọng Thường Chức vụ Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy
Cơ quan ban hành Tỉnh ủy Hà Tĩnh
Đính kèm

Văn bản cùng loại