TÌM KIẾM VĂN BẢN

Mời họp : 1063-MH/TU
Loại văn bản Mời họp
Số/ Ký hiệu 1063-MH/TU
Trích yếu Mời họp số 1063-MH/TU: Tiểu ban Nhân sự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX họp thống nhất các nội dung để thực hiện quy trình nhân sự lần đầu tham gia cấp ủy tỉnh và các chức danh liên quan nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Ngày ban hành 03/07/2020 Ngày hết hạn
Người ký Nguyễn Trọng Thường Chức vụ Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy
Cơ quan ban hành Tỉnh ủy Hà Tĩnh
Đính kèm

Văn bản cùng loại