TÌM KIẾM VĂN BẢN

Mời họp : 1065-MH/TU:
Loại văn bản Mời họp
Số/ Ký hiệu 1065-MH/TU:
Trích yếu Mời họp số 1065-MH/TU: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị góp ý dự thảo Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020.
Ngày ban hành 07/07/2020 Ngày hết hạn 10/07/2020
Người ký Nguyễn Trọng Thường Chức vụ Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy
Cơ quan ban hành Tỉnh ủy Hà Tĩnh
Đính kèm

Văn bản cùng loại