TÌM KIẾM VĂN BẢN

Mời họp : 1067-MH/TU
Loại văn bản Mời họp
Số/ Ký hiệu 1067-MH/TU
Trích yếu Mời họp số 1067-MH/TU: Ngày 15/7/2020, Ban Kinh tế Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư khóa XI “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội”. Ban Thường vụ Tỉnh ủy thông báo chương trình và thành phần tham dự Hội nghị ở điểm cầu của tỉnh như sau:
Ngày ban hành 08/07/2020 Ngày hết hạn 15/07/2020
Người ký Trần Đình Thuyên Chức vụ Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy
Cơ quan ban hành Tỉnh ủy Hà Tĩnh
Đính kèm

Văn bản cùng loại