TÌM KIẾM VĂN BẢN

Mời họp : 1073-MH/TU
Loại văn bản Mời họp
Số/ Ký hiệu 1073-MH/TU
Trích yếu Mời họp số 1073-MH/TU: Tiểu ban Nhân sự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX họp thống nhất các nội dung để thực hiện quy trình nhân sự lần đầu tham gia cấp ủy tỉnh, các chức danh liên quan nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Thường trực Tỉnh ủy họp giao ban bàn một số nội dung về công tác cán bộ.
Ngày ban hành 14/07/2020 Ngày hết hạn 14/07/2020
Người ký Nguyễn Trọng Thường Chức vụ Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy
Cơ quan ban hành Tỉnh ủy Hà Tĩnh
Đính kèm

Văn bản cùng loại