TÌM KIẾM VĂN BẢN

Mời họp : 1106-MH/TU
Loại văn bản Mời họp
Số/ Ký hiệu 1106-MH/TU
Trích yếu Mời họp số 1106-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp soát xét các các nội dung chuẩn bị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thức XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Ngày ban hành 01/08/2020 Ngày hết hạn 02/08/2020
Người ký Nguyễn Trọng Thường Chức vụ Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy
Cơ quan ban hành Tỉnh ủy Hà Tĩnh
Đính kèm