TÌM KIẾM VĂN BẢN

Mời họp : 1119-MH/TU
Loại văn bản Mời họp
Số/ Ký hiệu 1119-MH/TU
Trích yếu Mời họp số 1119-MH/TU: Thường trực Tỉnh ủy giao ban tuần và Tiểu ban Nhân sự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX họp thống nhất một số nội dung để thực hiện quy trình nhân sự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.
Ngày ban hành 12/08/2020 Ngày hết hạn 13/08/2020
Người ký Nguyễn Trọng Thường Chức vụ Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy
Cơ quan ban hành Tỉnh ủy Hà Tĩnh
Đính kèm