TÌM KIẾM VĂN BẢN

Mời họp : 1121-MH/TU
Loại văn bản Mời họp
Số/ Ký hiệu 1121-MH/TU
Trích yếu Mời họp số 1121-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng nhiệm kỳ 2015-2020 và Quy định số 30-QĐ/TW, ngày 26/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương thi hành Chương VII, Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng.
Ngày ban hành 13/08/2020 Ngày hết hạn 18/08/2020
Người ký Nguyễn Trọng Thường Chức vụ Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy
Cơ quan ban hành Tỉnh ủy Hà Tĩnh
Đính kèm