TÌM KIẾM VĂN BẢN

Mời họp : 1123-MH/TU
Loại văn bản Mời họp
Số/ Ký hiệu 1123-MH/TU
Trích yếu Mời họp số 1123-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghe phương án bố trí kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu năm 2021 và định hướng bố trí vốn để thực hiện các chương trình, dự án trọng điểm theo dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Ngày ban hành 15/08/2020 Ngày hết hạn 18/08/2020
Người ký Nguyễn Trọng Thường Chức vụ Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy
Cơ quan ban hành Tỉnh ủy Hà Tĩnh
Đính kèm