TÌM KIẾM VĂN BẢN

Mời họp : 1124-MH/TU
Loại văn bản Mời họp
Số/ Ký hiệu 1124-MH/TU
Trích yếu Mời họp số 1124-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghe tiến độ triển khai các công trình, dự án cấp tỉnh chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX theo Chỉ thị số 42-CT/TU, ngày 28/02/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Ngày ban hành 15/08/2020 Ngày hết hạn 21/08/2020
Người ký Nguyễn Trọng Thường Chức vụ Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy
Cơ quan ban hành Tỉnh ủy Hà Tĩnh
Đính kèm