TÌM KIẾM VĂN BẢN

Mời họp : 340-MH/TU
Loại văn bản Mời họp
Số/ Ký hiệu 340-MH/TU
Trích yếu Mời họp số 340-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp nghe báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022; cho ý kiến về chương trình và một số nội dung thuộc thẩm quyền tại Kỳ họp giữa năm Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII và bàn một số nội dung công tác cán bộ.
Ngày ban hành 20/06/2022 Ngày hết hạn 22/06/2022
Người ký Nguyễn Như Dũng Chức vụ Chánh Văn phòng Tỉnh ủy
Cơ quan ban hành Tỉnh ủy Hà Tĩnh
Đính kèm