TÌM KIẾM VĂN BẢN

Mời họp : 441-MH/TU
Loại văn bản Mời họp
Số/ Ký hiệu 441-MH/TU
Trích yếu Mời họp số 441-MH/TU:Hội nghị quán triệt triển khai thực hiện chuyên đề năm 2018 "Xây dựng phòng trào, tác phong của người đứng đầu, của cán bộ đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và Nghị Quyết số 04-NQ/TU, Nghị quyết 05-NQ/TU, Nghị quyết 06-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh , Ban Thường vụTỉnh ủy (Khóa XVIII).
Ngày ban hành 09/01/2018 Ngày hết hạn
Người ký Chức vụ
Cơ quan ban hành
Đính kèm

Văn bản cùng loại