TÌM KIẾM VĂN BẢN

Mời họp : 454-MH/TU
Loại văn bản Mời họp
Số/ Ký hiệu 454-MH/TU
Trích yếu Mời họp số 454-MH/TU: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
Ngày ban hành 05/01/2023 Ngày hết hạn 09/01/2023
Người ký Nguyễn Như Dũng Chức vụ Chánh Văn phòng Tỉnh ủy
Cơ quan ban hành Tỉnh ủy Hà Tĩnh
Đính kèm