TÌM KIẾM VĂN BẢN

Mời họp : 455-MH/TU
Loại văn bản Mời họp
Số/ Ký hiệu 455-MH/TU
Trích yếu Mời họp số 455-MH/TU: Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh họp nghe và cho ý kiến về kế hoạch xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu năm 2018; kế hoạch tổ chức tổng kết cuộc thi "Khu dân cử nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu năm 2017"; Hội thảo toàn quốc về Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu và Chương trình mỗi xã, phường một sản phẩm
Ngày ban hành 05/02/2018 Ngày hết hạn
Người ký Trần Đình Thuyên Chức vụ Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy
Cơ quan ban hành Tỉnh ủy Hà Tĩnh
Đính kèm

Văn bản cùng loại