TÌM KIẾM VĂN BẢN

Mời họp : 455-MH/TU
Loại văn bản Mời họp
Số/ Ký hiệu 455-MH/TU
Trích yếu Mời họp số 455-MH/TU: Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh họp nghe và cho ý kiến về kế hoạch xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu năm 2018; kế hoạch tổ chức tổng kết cuộc thi "Khu dân cử nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu năm 2017"; Hội thảo toàn quốc về Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu và Chương trình mỗi xã, phường một sản phẩm
Ngày ban hành 05/02/2018 Ngày hết hạn
Người ký Trần Đình Thuyên Chức vụ Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy
Cơ quan ban hành Tỉnh ủy Hà Tĩnh
Đính kèm