TÌM KIẾM VĂN BẢN

Mời họp : 456 -MH/TU
Loại văn bản Mời họp
Số/ Ký hiệu 456 -MH/TU
Trích yếu Mời họp số 456 -MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh quán triệt Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và một số nghị quyết, quy định, chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng
Ngày ban hành 05/01/2023 Ngày hết hạn 09/01/2023
Người ký Nguyễn Như Dũng Chức vụ Chánh Văn phòng Tỉnh ủy
Cơ quan ban hành Tỉnh ủy Hà Tĩnh
Đính kèm