TÌM KIẾM VĂN BẢN

Mời họp : 485-MH/TU
Loại văn bản Mời họp
Số/ Ký hiệu 485-MH/TU
Trích yếu Mời họp số 485-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp cho ý kiến về việc sửa đổi, bổ sung Quy định số 668-QĐ/TU, ngày 12/7/2013 về tiêu chuẩn cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, Quy định số 335-QĐ/TU, ngày 22/3/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phân cấp quản lý cán bộ và một số nội dung về công tác cán bộ.
Ngày ban hành 12/04/2018 Ngày hết hạn
Người ký Hà Văn Hùng Chức vụ Chánh Văn phòng Tỉnh ủy
Cơ quan ban hành Tỉnh ủy Hà Tĩnh
Đính kèm