TÌM KIẾM VĂN BẢN

Mời họp : 486-MH/TU
Loại văn bản Mời họp
Số/ Ký hiệu 486-MH/TU
Trích yếu Mời họp số 486-MH/TU: Ban Chỉ đạo tổ chức kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Đồng Lộc tổ chức họp đánh giá tình hình, kết quả thực hiện các hoạt động kỷ niệm thời gian qua, triển khai nhiệm vụ thời gian tới.
Ngày ban hành 13/04/2018 Ngày hết hạn
Người ký Hà Văn Hùng Chức vụ Chánh Văn phòng Tỉnh ủy
Cơ quan ban hành Tỉnh ủy Hà Tĩnh
Đính kèm