TÌM KIẾM VĂN BẢN

Mời họp : 510-MH/TU
Loại văn bản Mời họp
Số/ Ký hiệu 510-MH/TU
Trích yếu Mời họp số 510-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết 22 - NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; sơ kết thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới.
Ngày ban hành 08/06/2018 Ngày hết hạn 15/06/2018
Người ký Hà Văn Hùng Chức vụ Chánh Văn phòng Tỉnh ủy
Cơ quan ban hành Tỉnh ủy Hà Tĩnh
Đính kèm

Văn bản cùng loại