TÌM KIẾM VĂN BẢN

Mời họp : 514-MH/TU
Loại văn bản Mời họp
Số/ Ký hiệu 514-MH/TU
Trích yếu Mời họp số 514-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp nghe và cho ý kiến về Đề án chính sách phát triển giáo dục - đào tạo đến năm 2025 và những năm tiếp theo; kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm, định hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018; tình hình, tiến độ các công trình, dự án trọng điểm.
Ngày ban hành 14/06/2018 Ngày hết hạn 20/06/2018
Người ký Trần Minh Phương Chức vụ Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy
Cơ quan ban hành Tỉnh ủy Hà Tĩnh
Đính kèm