TÌM KIẾM VĂN BẢN

Mời họp : 519-MH/TU
Loại văn bản Mời họp
Số/ Ký hiệu 519-MH/TU
Trích yếu Mời họp số 519-MH/TU: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ 19 tổng kết thực hiện Chỉ thị 36-CT/TW, ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.
Ngày ban hành 25/06/2018 Ngày hết hạn 28/06/2018
Người ký Trần Đình Thuyên Chức vụ Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy
Cơ quan ban hành Tỉnh ủy Hà Tĩnh
Đính kèm