TÌM KIẾM VĂN BẢN

Mời họp : 536-MH/TU
Loại văn bản Mời họp
Số/ Ký hiệu 536-MH/TU
Trích yếu Mời họp số 536-MH/TU: Thường trực Tỉnh ủy giao ban với Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và các hội quần chúng đặc thù cấp tỉnh để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 7 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ thời gian tới; gặp mặt cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý đến tuổi nghỉ hưu và giao ban tuần.
Ngày ban hành 24/07/2018 Ngày hết hạn 31/07/2018
Người ký Hà Văn Hùng Chức vụ Chánh Văn phòng Tỉnh ủy
Cơ quan ban hành Tỉnh ủy Hà Tĩnh
Đính kèm

Văn bản cùng loại