TÌM KIẾM VĂN BẢN

Mời họp : 556-MH/TU
Loại văn bản Mời họp
Số/ Ký hiệu 556-MH/TU
Trích yếu Mời họp số 556-MH/TU: Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh tổ chức họp đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2018, triển khai nhiệm vụ thời gian tới.
Ngày ban hành 22/08/2018 Ngày hết hạn 01/09/2018
Người ký Trần Đình Thuyên Chức vụ Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy
Cơ quan ban hành Tỉnh ủy Hà Tĩnh
Đính kèm

Văn bản cùng loại